Assignment analytics – workshop

Leren vanuit de toetsresultaten over het verbeteren van onderwijs

Bij gesloten vragentoetsen zijn we allemaal gewend naar toets- en itemanalysegegevens te kijken voordat we scores terugkoppelen aan studenten. Tegenwoordig kunnen we met het digitaal nakijken van opdrachten ook veel meer gegevens terugkrijgen uit de scores die wij invullen in de rubrics of beoordelingslijsten. Maar naar welke gegevens kijken we graag en waarom?  Antwoorden kunnen gegeven worden binnen drie thema's: 

  • analytics bij kalibratiefase
  • analytics bij scoringsfase
  • analytics bij de terugkoppelingsfase

Voor wie?

Deze workshop is gericht op een groep deelnemers, die allen dezelfde rol vervullen. Dit kunnen examinatoren en innovatieve docenten zijn, of juist allemaal leden van een examencommissie, ook kan de groep bestaan uit toetsbeleidsmakers, zoals de portefeuillehouder onderwijs en de onderwijsdirecteuren binnen een faculteit.

Doel en resultaat

De deelnemer wordt zich bewust welke informatie hij/zij graag automatisch teruggekoppeld krijgt bij het formatief en summatief toetsen van opdrachten met behulp van een digitale rubric of beoordelingslijst.
Hiermee kan de deelnemer bijvoorbeeld:

  • beter studenten bijsturen gedurende het onderwijs;
  • de toets(informatie) beter klaarleggen;
  • bewuste onderwijsaanpassingen doorvoeren;
  • en op een betere manier scores toekennen aan de items.

Nota bene: op basis van de wensen die geuit worden in deze workshops, wordt bijgehouden of bepaalde wensen die op dit moment nog niet mogelijk zijn vaak voorkomen. Dit kan op den duur leiden tot aanpassing van de leeromgeving Canvas.

Inhoud en werkwijze

Op basis van een korte introductie in het thema wordt afhankelijk van de wensen van de groep stilgestaan bij één of meer van de drie thema's:
- analytics bij kalibratiefase;
- analytics bij scoringsfase;
- analytics bij de terugkoppelingsfase.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 4 uur.
Data bijeenkomsten
In overleg.
Studiebelasting
Geen voorbereiding vereist.
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam. Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
PrijsindicatieWorkshopprijs € 1200,- per groep.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Groep van betrokkenen met eenzelfde rol van maximaal 10 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl