4-ogen principe bij beoordeling

Wie bepalen er bij jouw cursus waar de lat hoort te liggen?

In Engeland behoort het tot de standaard gewoonten om de toetsopdracht en het beoordelingsformulier of de rubric door een collega uit een andere universiteit van feedback te laten voorzien. Of om een open of gesloten vragentoets met antwoordblad op te sturen en van feedback te laten voorzien. Hoe kan de peerfeedback in Nederland georganiseerd worden? Wat zijn de minimale vereisten en op welke manier heb je er het meeste aan?

Voor wie?

De groep mag bestaan uit een mengeling van diverse rollen. Te denken valt aan rollen als docenten, cursuscoördinatoren, examinatoren, leden van de opleidingscommissie, leden van de examencommissie, jaarcoördinatoren, leden van onderwijswerkgroepen, minorcoördinatoren, opleidingscoördinatoren, opleidingsdirecteuren, onderwijsdirecteuren, beleidsmedewerkers onderwijs en toetscoördinatoren. Het verdient de voorkeur een groep te formeren van medewerkers die allen binnen eenzelfde opleiding betrokken zijn, zodat vanuit het eigen toetsbeleid en toetsprogramma binnen de opleiding de lesstof behandeld kan worden. Zodra zich binnen de faculteit een groep heeft gevormd van 8 tot 15 deelnemers met interesse in deze workshop, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via dit interesseformulier.

Doel en resultaat

Aan het einde van deze workshop kunnen examinatoren bepalen waarom ze op welke manier gebruik willen maken van feedback op hun eigen toets. Medewerkers die betrokken zijn bij beleid, kunnen op basis van deze workshop in het facultaire of opleidingsbeleid vastleggen welke minimale voorwaarden gewenst zijn op basis van het 4-ogen principe bij de diverse toetsvormen in het eigen toetsprogramma.

Inhoud en werkwijze

Er wordt gestart met informatie uit extern opgelegde kaders en er worden voorbeelden getoond op welke diverse manieren collega’s wel/niet werken vanuit het 4-ogenprincipe. Met behulp van een checklist gaat men ervaren waar men allemaal op moet letten en naar kan kijken bij het geven van peerfeedback. Vervolgens wordt bepaald wat men belangrijk vindt bij peerfeedback en hoe men het bij de eigen toets en in de eigen organisatie geregeld wil hebben.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting

Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam. Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
PrijsindicatieWorkshopprijs € 1200,- per groep.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Groep van betrokkenen bij eenzelfde opleiding van 8 - 15 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl