Curriculumontwikkeling in het hoger onderwijs: hoe bouw je aan een leerzame en studeerbare opleiding?

empty< Terug naar overzicht met alle academische modules voor hbo-docenten

In deze module gaan we op zoek naar de ontwerpprincipes voor een leerzaam en studeerbaar curriculum. Daarmee bedoelen we een curriculum dat maximaal bijdraagt aan de talentontwikkeling van zoveel mogelijk studenten en dat onnodige uitval en studievertraging voorkomt. Een belangrijke voorwaarde voor een leerzaam en studeerbaar curriculum is samenhang. In een goede opleiding hangen de eindtermen en leerdoelen, de formatieve en summatieve toetsing en de didactische aanpak met elkaar samen; impliciet en expliciet, op alle niveaus. Om die samenhang te kunnen verbeteren is inzicht nodig in de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan de manier waarop de opleiding is ingericht. Wat denken studenten en docenten dat ´leren´ is? Welke opvattingen hebben ze over hun eigen rol en over goed onderwijs? Op dit punt bouwt deze module voort op Perspectieven op leren en doceren in het hoger onderwijs, maar de modules kunnen ook los van elkaar worden gevolgd.
 

Voor wie?

Docenten in het hoger onderwijs die nieuwsgierig in hun praktijk staan, die willen bijdragen aan de ontwikkeling van studenten en die er plezier in hebben hun onderwijs te blijven verbeteren. Omdat de module zich richt op verbeteringen op curriculumniveau is enige mate van verantwoordelijkheid of invloed op dat niveau (formeel of informeel) gewenst. 

Doel en resultaat

Na afronding van deze module kunt u recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek integreren en gebruiken om een opleiding te analyseren en verbeteren. U hebt een grondige analyse gemaakt van uw opleiding, die bijvoorbeeld kan worden gebruikt in een accreditatieprocedure, en daarbij onderbouwde en concrete verbetervoorstellen geformuleerd.

Inhoud en werkwijze

Deelnemers maken een sterkte-zwakteanalyse van hun eigen opleiding en doen onderbouwde aanbevelingen voor verbetering. Voor de analyse-opdracht gebruiken we een kader waarin verschillende bronnen geïntegreerd zijn: theorieën over leren en onderwijsontwerp, empirische evidentie en praktijkervaringen van studenten en docenten. 

  • Tijdens de plenaire sessies bespreken we de bestudeerde literatuur en passen inzichten meteen toe op de opleidingen van de deelnemers. 
  • Om van elkaars ervaringen en opleidingen te leren worden er verschillende werkvormen gebruikt, waaronder collegiale intervisie en proefvisitaties. 
  • We sluiten de module af met ´round table´-presentaties, waarbij ook collega´s, leidinggevenden en andere geïnteresseerden welkom zijn.   
  • We maken gebruik van een Canvas digitale leeromgeving.
       

Docent

Hester GlasbeekDr. Hester Glasbeek, Senior docent en opleider bij LEARN! Academy. Hester studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht, heeft daar gewerkt als universitair docent en is gepromoveerd op het verbeteren van leshandleidingen voor computergebruikers. Hester heeft ervaring als opleider en adviseur op een breed terrein: curriculumontwerp, toetsing en feedback, motivatie, scriptiebegeleiding en -beoordeling en onderwijskundig leiderschap.

Praktische informatie

Aantal bijeenkomsten8 dagdelen, vaste cursusdag: donderdagochtend of -middag
Looptijdmaart - mei 2019
Data bijeenkomstenHet rooster vindt u hier.
Studiebelasting4 EC (112 uur)
Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam
Kosten€ 1.200,- 
InschrijvenVia het online inschrijfformulier.

Contact en aanmelden

Voor inhoudelijke informatie over deze module kunt u contact opnemen met:
Dr. Hester Glasbeek
E  h.a.glasbeek@vu.nl

Voor praktische informatie over inschrijving, betalen en planning kunt u contact opnemen met:
Studentzaken Hoger Onderwijs
E  learnacademy@vu.nl