BKO-opleiding

<< Terug naar cursusoverzicht Basiskwalificatie en Seniorkwalificatie onderwijs voor VU-docenten.

Voorheen: basisopleiding universitair docent (BUD)

De BKO-opleiding bereidt u voor op het behalen van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). De BKO wordt door alle Nederlandse universiteiten erkend als bewijs van didactische bekwaamheid voor het ontwerpen en geven van universitair onderwijs.

De BKO-opleiding is bestemd voor onderwijsgevenden aan universiteiten die minder dan zes jaar onderwijservaring in een universitaire context hebben en die niet in het bezit zijn van een eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs.

In de periode waarin u deze opleiding volgt, moet u voldoende onderwijs geven om twee video-opnames te maken en om in de tussentijd uw onderwijs verder te ontwikkelen.

English: University Teaching Programme (UTP).

 

BKO-opleiding

De BKO-opleiding kent drie hoofdthema’s:

1 Docentvaardigheid Uitvoeren van onderwijs
U breidt uw didactisch repertoire als docent uit. Daarnaast wordt aandacht besteed aan bewustwording van uw sterktes en zwaktes als docent en de ontwikkeling van een persoonlijke doceerstijl. U past het geleerde meteen toe in uw eigen onderwijspraktijk, waardoor u snel resultaat ziet.

2 Docentvaardigheid Ontwerpen van onderwijs
U leert een cursus (her)ontwerpen, waarbij de nadruk ligt op de verantwoording van het ontworpen onderwijs en daaraan ten grondslag liggende didactische principes. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een passende valide en betrouwbare manier om het in de cursus geleerde te toetsen. U (her)ontwerpt één van uw eigen cursussen, waardoor u meteen de meerwaarde van het geleerde ervaart en bedreven raakt in het toepassen ervan.

3 Docentvaardigheid Begeleiden van studenten
U analyseert uw praktijk als begeleider van individuele en kleine groepen (2-5) studenten en u krijgt tijdens de cursusdagen de gelegenheid om specifieke situaties te oefenen. Binnen het thema begeleiden van studenten wordt onder andere nadruk gelegd op het kunnen afstemmen van de begeleidingsstijl aan de leervoorkeuren en -strategie van de student, het geven van constructieve feedback en het bewaken van de balans tussen de rol van begeleider en die van beoordelaar.


In deze opleiding:
  • volgt u 15 dagdelen plenair onderwijs;
  • leert u hoe u activerend onderwijs geeft en oefent u hiermee;
  • (her)ontwerpt u een eigen vak;
  • krijgt u intensieve begeleiding van de docentopleider van de LEARN! Academy;
  • krijgt u feedback van een collega-docent uit uw faculteit (de ‘tutor’) en van een peergroup van BKO-kandidaten met wie u deze opleiding volgt.
Programma

De BKO-opleiding is opgebouwd uit 15 plenaire bijeenkomsten verspreid over 14 dagen (1x 2 dagdelen, 13x 1 dagdeel). De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats gedurende een periode van ongeveer vijf maanden. Graag maken wij u erop attent dat er tijdens één van de bijeenkomsten ook een video-opname gevraagd zal worden waarop u als docent in actie te zien bent. Het mag een video zijn van een hoor- of werkcollege of practicumbijeenkomst. De video duurt 10 minuten of bestaat uit fragmenten uit een langere opname die samen 10 minuten duren. Deze video zal dan samen met medecursisten bekeken worden. Het vormt een zogenaamde 0-meting voor de opdracht Uitvoeren van Onderwijs. Door te werken in een groep collega’s leert u ook van elkaars ervaringen. Tijdens de bijeenkomsten werkt u aan uw eigen opdrachten, die u na de plenaire bijeenkomsten op basis van uw eigen onderwijspraktijk afrondt tot drie eindproducten: een opdracht ‘Uitvoeren van onderwijs’, een opdracht ‘Ontwerpen van onderwijs’ en een opdracht 'Begeleiden van studenten'.

Facultaire tutor
Bij de beoordeling van uw opdrachten bij de BKO-opleiding is ook een facultaire tutor betrokken. Het is handig om hiervoor een ervaren collega-docent uit uw faculteit/afdeling te vragen die bereid en in de gelegenheid is om tijd vrij te maken om deze rol serieus op zich te nemen. De facultaire tutor heeft de BKO bij voorkeur al behaald, maar dit is niet absoluut noodzakelijk. De taken van de tutor vergen een tijdsinvestering van ongeveer drie uur in totaal.

U vraagt de tutor het volgende te doen:

  • een onderwijsbijeenkomst die u verzorgt (of een video-opname daarvan) te observeren;
  • de opdrachten die u voor de afronding van de BKO-opleiding moet aanleveren door te nemen;
  • op basis van deze opdrachten, de observatie van uw onderwijs de video-opname en de overige kennis van de tutor over u, uw onderwijs en uw vakgebied het Beoordelingsinstrument BKO in te vullen;
  • deel te nemen aan het beoordelingsgesprek met de docentopleider van de LEARN! Academy en uzelf, dat ongeveer een uur in beslag neemt.

Nadat u een tutor gevraagd hebt, vragen wij u deze persoon het volgende toe te sturen per e-mail:

Tijdens de BKO-opleiding krijgt u begeleiding van de docentopleider van de LEARN! Academy, u ontvangt feedback van uw tutor en van een peergroup van BKO-kandidaten met wie u de BKO-opleiding volgt. Aan het eind van het traject voert u een beoordelingsgesprek met de docentopleider en uw facultaire tutor. Uw eindproducten (opdrachten Uitvoeren en Ontwerpen van onderwijs en Begeleiden van studenten), worden daarbij getoetst aan de hand van alle criteria uit het Beoordelingsinstrument BKO.

Bij een voldoende beoordeling stuurt u per e-mail een aantal documenten naar de Examencommissie BKO ten bewijze van de beheersing van beide docentvaardigheden. De commissie beoordeelt tienmaal per jaar de binnengekomen documenten. Na goedkeuring wordt de BKO geregistreerd in de personeelsdatabase SAP-HRM. Tweemaal per jaar vindt er op de VU een feestelijke uitreiking plaats van de BKO-certificaten. Als u daarbij niet aanwezig bent, wordt het certificaat naar uw werkadres gestuurd.

Aantal en duur bijeenkomsten14 wekelijkse bijeenkomsten, verspreid over 13 dagen: 1x 2 dagdelen 9.30-16.00 uur, daarna 12 dagdelen 13.00-16.00 uur (maandag) of 9.30-12.30 uur (vrijdag).
Totale duur BKO-opleiding ruim 6 maanden: 5 maanden plenair onderwijs, gevolgd door individuele afronding opdrachten in eigen onderwijspraktijk.
Data en tijd bijeenkomstenU kunt zich aanmelden voor de opleidingen die in het najaar van 2021 van start gaan middels het online aanmeldformulier (zie hieronder). De roosters worden binnenkort gepubliceerd.
Studiebelasting150 uur, waarvan 100 uur zelfstudie
DocentenStef Spoelder, Jacqueline van den Bercken, Gabriel Peralta Alvarez
LocatieAfhankelijk van de omstandigheden online of op de campus.

VU LEARN! Academy
Nieuwe Universiteitsgebouw, 6e verdieping, A-vleugel
De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam
PrijsVU-medewerkers: € 75,- (administratiekosten)
Externe deelnemers: € 2.450,-
InschrijvenVU-medewerkers kunnen zich inschrijven met het Inschrijfformulier BKO. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving. De docentopleider stuurt u kort voor de start van de opleiding verdere inhoudelijk informatie.
Contact
Informatie over inschrijving en planning: Carin Weitering, medewerker studentzaken Hoger Onderwijs, 020 598 4263, learnacademy@vu.nl.