Beroepskwalificatie studieadviseurs (BKS)

Beroepskwalificatie studieadviseurs bks

Bij de Vrije Universiteit wordt de professionalisering van studieadviseurs geborgd door middel van het BKS-programma, dat in april 2016 voor het eerst van start is gegaan. Het VU BKS-programma is gericht op verdere professionele ontwikkeling van de VU-studieadviseurs.

Voor wie?

Het BKS-professionaliseringstraject is ontwikkeld voor studieadviseurs van de VU. Dit kunnen startende en (zeer) ervaren studieadviseurs zijn. Deelnemers helpen elkaar verder in hun professionele ontwikkeling, en vormen een hecht netwerk zodat ze ook na afsluiting van het programma een beroep op elkaar blijven doen.

Inhoud

Aan de hand van competenties tonen de studieadviseurs in een eindgesprek aan dat ze zich professioneel (verder) hebben ontwikkeld en dat ze in staat zijn adequaat te reflecteren op hun individuele proces. Deze competenties vloeien voort uit het profiel voor studieadviseurs zoals geformuleerd door de Landelijke Vereniging voor Studieadviseurs.
Het betreft de volgende competenties:

  • Voeren van advies- en begeleidingsgesprekken (verplicht)
  • Adviseren over (opleidings)beleid
  • Trainen
  • Versterken professionele attitude en vaardigheden (verplicht)
Deelnemers selecteren bij aanvang van het traject drie van de vier competenties en formuleren bij elke competentie een ontwikkelvraag. Deze ontwikkelvragen vormen de leidraad voor hun eigen professionele ontwikkeling gedurende het traject. Deelnemers kiezen bij de competentie Versterken professionele attitude en vaardigheden zelf het thema waarin ze zich verder willen ontwikkelen.

Opzet

Tijdens het programma oefenen gastsprekers met de deelnemers het voeren van (lastige) coach- en adviesgesprekken, en oefenen met hen om vanuit een systemische blik naar hun werkomgeving te kijken. Het programma bestaat uit drie individuele gesprekken, vijf opleidingsdagen (1 hele dag en 4 dagdelen), vijf intervisiebijeenkomsten en drie leergroepbijeenkomsten. Om de groepsvorming en veiligheid te optimaliseren wordt van de deelnemers verwacht dat ze elke opleidingsdag, leergroepbijeenkomst en intervisiebijeenkomst  aanwezig zijn.

De leergroepbijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten beslaan ieder twee uur. De intervisiegroepen en leergroepen zijn verschillend van samenstelling en bestaan ieder uit 3 - 4 deelnemers. De data waarop deze groepen bij elkaar komen worden door de deelnemers zelf bepaald.

Eindgesprek

Met een portfolio en bewijsstukken tonen de deelnemers in een eindgesprek aan dat ze zich hebben ontwikkeld op de drie gekozen competenties en in staat zijn hierop adequaat te reflecteren. Het eindgesprek wordt gevoerd met een van de begeleiders en een externe deskundige. De externe kan een BKS-opleider van een andere universiteit zijn of een studieadviseur.

Studiebelasting

De tijdsinvestering bedraagt in totaal zo’n 120 uur.

Data 2018 - 2019

Intakegesprekken vinden plaats op 2 en 3 juli 2018.

Data bijeenkomsten: 18 september, 9 oktober, 6 november 2018, 8 januari en 5 februari 2019.
Eindgesprekken: 8 en 9 april 2019.
Certificaatuitreiking: 23 april 2019.
De data van de intervisiebijeenkomsten, leergroepbijeenkomsten en andere gesprekken worden in overleg ingepland.

Let op: aanmelden voor het programma 2018-2019 kan tot en met 22 mei 2018 via e-mail bij de programmabegeleiders. U ontvangt vervolgens het aanmeldformulier en een vragenlijst.

Contact en informatie

Voor vragen en opmerkingen over het programma kunt u terecht bij de programmabegeleiders:
Karen van Oyen (tevens programmacoördinator) - k.e.m.van.oyen@vu.nl
Jacqueline van den Bercken - jacqueline.vanden.bercken@vu.nl