Onderwijskundig ontwerpen voor universiteit en hogeschool

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor docenten aan universiteit en hogeschool, die in hun eigen parktijk actief aan de slag willen met het (her)ontwerpen van een van hun eigen cursussen.
Voorwaarde voor deelname is dat u een concrete ontwerpvraag heeft (inclusief een toets) voor een cursus (module, lessenserie, minor, etc.) die u heeft gegeven, of in de toekomst zult gaan geven.

Doel en resultaat

Aan het einde van de cursus heeft u een consistent cursusontwerp gemaakt volgens het principe van 'contructive alignment'. Dat betekent dat leerdoelen, leeractiviteiten en het geheel van de toetsing op elkaar afgestemd zijn. Daarnaast heeft u van minimaal één toets gebruikmakend van de 'toetscyclus' een analyse gemaakt van de kwaliteit (validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en bruikbaarheid) leidend tot een herontwerp van deze toets.
In de cursus kunt u werken aan zowel de competentie 'ontwerpen van onderwijs' zoals geformuleerd in de BKO voor universitaire docenten, als aan de competenties 'ontwerpen' en 'toetsen' zoals geformuleerd in het protocol inzake wederzijdse erkenning basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) van de vereniging hogescholen. Wanneer u de cursus succesvol heeft afgerond ontvangt u een getuigschrift waarin zichtbaar is dat u voldoet aan de bedoelde competenties.

Inhoud en werkwijze

De cursus volgt de principes van 'blended learning'. Er zijn deels contactmomenten waarin we met de groep face-to-face aan het werk zijn, deels individuele gesprekken met de docent en deels online sessies. Het traject is als volgt opgebouwd:
1. Individuele intakegesprek met elke deelnemer waarin de leervraag wordt verkend, de beginsituatie wordt bepaald en een individueel leertraject wordt uitgezet.
2. Twee studiedagen van 9.30-16.30 uur bij LEARN!Academy op de hoofdlocatie van de Vrije Universiteit. De onderwerpen van de studiedagen zijn:
Dag 1
* Ontwerpen vanuit de helikopter: het principe van constructive alignment
* Toets je toets; op zoek naar validiteit en betrouwbaarheid en werken met de toetscyclus

Dag 2
* Naar leren dat beklijft: de didactische organisatie van je cursus
* Creatief met toets: van mc-toets tot rubric

3. Online sessies rond ingeleverde tussenproducten:
a. Tussen dag 1 en 2: Doelen
b. Tussen dag 1 en 2: De organisatie van je toesting op cursusniveau
c. Na dag 2: Kantelenplan
d. Na dag 2: Verbeterde toetsen

4. assessmentgesprekken: De ingeleverde eindversies van het cursus ontwerp en de geanalyseerde toets(en) worden beoordeeld. 
Indien akkoord wordt het getuigschrift uitgereikt. Indien nog niet volledig is er één gelegendheid voor een herkansing en extra feedback.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomstenIntakegesprek en assessmentgesprek beide 45 minuten.
4 onlinesessies van ca. 1.5 uur
2 studiedagen van 9.30 - 16.30 uur
Data en tijd bijeenkomsten Planning voorjaar 2019:
Intakegesprekken (op afspraak): de week van 1 april 2019
Studiedag 1: woensdag 10 april van 9.30-16.30 uur
online sessie a: woensdagmiddag 24 april
online sessie b: woensdagmiddag 8 mei

Studiedag 2: maandag 20 mei van 9.30-16.30 uur
Online sessie c: woensadgmiddag 12 juni
Online sessie d: woensdagmiddag 19 juni

Assessmentgesprekken (op afspraak): de week van 3 juli 2019   

Planning najaar 2019:
Intakegesprekken (op afspraak): de week van 2 september 2019  
Studiedag 1: woensdag 11 september van 9.30-16.30 uur 
online sessie a: woensdagmiddag 25 september 
online sessie b: woensdagmiddag 16 oktober 

Studiedag 2: woensdag 30 oktober van 9.30-16.30 uur 
Online sessie c: woensadgmiddag 13 november 
Online sessie d: woensdagmiddag 27 november 

Assessmentgesprekken (op afspraak): de week van 2 december 2019
Studiebelasting23 uur voor (online) bijeenkomsten en gesprekken
37 uur voorbereiding en uitvoeren opdrachten
totaal 60 uur
DocentenPaul van den Bos
LocatieVU LEARN! Academy
Hoofdgebouw, 10e en 11e verdieping, A-vleugel
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Prijs VU-medewerkers: € 640,-; externe deelnemers: € 1450,- ; VUmc-medewerkers: €1050,-
Inschrijven Docenten van de VU kunnen zich inschrijven met het Inschrijfformulier BKO. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving. De docentopleider stuurt u kort voor de start verdere informatie.
Contact
Informatie over inschrijving, planning en betaling: Ronny Toers Bijns, medewerker studentzaken Hoger Onderwijs, 020 5983366, learnacademy@vu.nl.