Ontwerpen van Onderwijs basiscursus

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor onderwijsgevenden met geen tot vijf jaar onderwijservaring in een universitaire context, die actief aan de slag willen met het (her)ontwerpen van een van hun eigen cursussen. Voorwaarde voor deelname is dat u een concrete ontwerpvraag heeft (inclusief een toets) voor een cursus die u heeft gegeven, of in de toekomst zult geven.

Doel en resultaat

Aan het einde van de cursus heeft u een consistent ontwerp van een cursus gemaakt volgens het principe van de 'constructive alignment'. Dat betekent dat leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing op elkaar afgestemd zijn.
De cursus is ingebed in het curriculum van de Basiskwalificatie onderwijs (BKO) en daarmee onderdeel van het opleidingsprogramma van de LEARN! Academy voor het behalen van de BKO. Door het succesvol afronden van deze cursus in combinatie met de Basiscursus Uitvoeren van onderwijs en een traject waarbij een facultaire tutor betrokken is, kunt u de BKO behalen. 

Inhoud en werkwijze

U maakt stapsgewijs een cursusontwerp, aan de hand van verschillende ontwerpstappen. In toegepaste oefeningen werkt u deze stappen uit in uw eigen te ontwerpen vak. De cursus wordt afgesloten met een feedbackronde waarin de docent en medecursisten feedback geven op het ontwerp. We hanteren daarbij de principes van activerende didactiek: we dagen de cursist uit om een actieve deelnemer te zijn in het leerproces.

Afrondend traject gericht op behalen van de BKO

Indien u na afronding van deze cursus een certificaat van deelname heeft ontvangen en ook de Basiscursus Uitvoeren van onderwijs hebt afgerond, kunt u deelnemen aan een afrondend traject om de BKO te behalen. Hiertoe vraagt u een collega-docent van uw afdeling of opleiding om op te treden als facultaire tutor. Het is handig om hiervoor een ervaren collega-docent uit uw faculteit/afdeling te vragen die bereid en in de gelegenheid is om tijd vrij te maken om deze rol serieus op zich te nemen. De facultaire tutor heeft de BKO bij voorkeur al behaald, maar dit is niet absoluut noodzakelijk. De taken van de tutor vergen een tijdsinvestering van ongeveer drie uur in totaal. U vraagt de tutor het volgende te doen:

- een bijeenkomst die u verzorgt (of een video-opname daarvan) te observeren;

- de opdrachten die u voor de afronding van de BKO moet aanleveren door te nemen;

- op basis van deze opdrachten, de observatie van uw onderwijs, de video-opname en de overige kennis van de tutor over u, uw onderwijs en uw vakgebied het Beoordelingsinstrument BKO in te vullen;

- deel te nemen aan het beoordelingsgesprek met de docentopleider van de LEARN! Academy en uzelf, dat ongeveer een uur in beslag neemt.

 

Nadat u een tutor gevraagd heeft, vragen wij u deze persoon het volgende toe te sturen per e-mail;

- een instructie voor de tutor;

- het Beoordelingsinstrument BKO;

- de naam en het e-mailadres van de docentopleider van de LEARN! Academy die de opleiding verzorgt.

Praktische informatie

Nog nader te bepalen

Aantal en duur bijeenkomsten7 bijeenkomsten van een dagdeel, 3 uur per keer
Data en tijd bijeenkomsten Op aanvraag
Studiebelasting7x3 uur voor de bijeenkomsten, 34 uur voor voorbereiding en uitwerking van opdrachten, totaal ca. 55 uur
DocentenMarieke Parijs
LocatieVU LEARN! Academy
Hoofdgebouw, 10e en 11e verdieping, A-vleugel
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Prijs VU-medewerkers: € 50,-; medewerkers VUmc: € 640,-; externe deelnemers: € 800,-
Inschrijven Docenten van de VU kunnen zich inschrijven met het Inschrijfformulier BKO. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving. De docentopleider stuurt u kort voor de start verdere informatie.
Contact
Informatie over inschrijving, planning en betaling: Lucretia Prade learnacademy@vu.nl (studentzaken Hoger Onderwijs).