4-ogenprincipe bij toetsontwerp - workshop

Toetskwaliteit optimaliseer je met elkaar

In je eentje kun je onmogelijk de kwaliteit van je toets waarborgen. Om de kwaliteit van de toets te waarborgen zijn andermans oordelen noodzakelijk. Er zijn verschillende manieren om met elkaar aan continue verbetering van de kwaliteit te werken. Daarbij komt kijken dat voor gesloten- en open vragentoetsen andere procedures wenselijk zijn dan voor toetsopdrachten. In deze workshop stem je procedures met elkaar af en wordt geoefend met de diverse stappen uit de gewenste procedure.

Voor wie?

De groep mag bestaan uit een mix van diverse rollen. Te denken valt aan rollen als docenten, cursuscoördinatoren, examinatoren, leden van de opleidingscommissie, leden van de examencommissie, jaarcoördinatoren, leden van onderwijswerkgroepen, minorcoördinatoren, opleidingscoördinatoren, opleidingsdirecteuren, onderwijsdirecteuren, beleidsmedewerkers onderwijs en toetscoördinatoren. Het verdient de voorkeur een groep te formeren van medewerkers die allen binnen eenzelfde opleiding betrokken zijn. Zodra zich binnen de faculteit een groep heeft gevormd van 10 tot 15 deelnemers met interesse in deze workshop, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via dit interesseformulier.

Doel en resultaat

In deze workshop worden door de deelnemers voorstellen gedaan voor een geoptimaliseerd beleid, zodat procedures, taken en verantwoordelijkheden verhelderd worden. Tevens krijgen examinatoren handvatten om volgens de aangescherpte procedures aan de slag te kunnen.

Inhoud en werkwijze

Vanuit de mix aan toetsvormen in de opleiding wordt eerst bepaald welke methoden van vier-ogenbeleid wenselijk zijn. Vervolgens wordt geoefend met diverse stappen binnen de gekozen methoden om te komen tot de meest wenselijk afspraken binnen de eigen context.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting

Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
PrijsindicatieWorkshopprijs € 1200,- per groep.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Groep van betrokkenen bij eenzelfde opleiding van 10 - 15 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl