Opleiders sport, zorg en veiligheid

LEARN! Academy hoort bij het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen. Binnen het centrum zijn bewegingswetenschappers werkzaam met als expertisegebieden zorg, sport en veiligheid. Deze opleiders en adviseurs beschikken over een combinatie van onderwijskundige en vakdidactische kennis en vakinhoudelijke expertise.U kunt bij ons terecht vooropleidingen, advies en onderzoek op het snijvlak van vakinhoud en de overdracht daarvan aan cliënten, patiënten of studenten.In onze dienstverlening vertalen we de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar de beroepspraktijk.  

Enkele voorbeelden zijn de masteropleiding voor zorgdocenten, leergangen voor praktijkopleiders in de zorg, trainingen over motorisch leren, teamtrainingen voor docenten sport- en bewegingsonderwijs en cursussen ‘Effectief omgaan met agressie en stressvolle situaties’.

Maatwerk en incompany
Onze dienstverlening is vaak maatwerk. Aan een oriënterend gesprek voor een cursus of training op locatie, begeleidingstraject, advies of praktijkgericht onderzoek zijn geen kosten verbonden. U ontvangt op basis van uw vraag een offerte op maat. Na opdrachtbevestiging gaan we aan de slag. Neem voor vragen, informatie of een afspraak contact op met
Geert Buijtenweg, wn. teamleider Zorg, Sport en Veiligheid, geert.buijtenweg@vu.nl of 020 598 8609.

Teamtrainingen Sport en Bewegen

Doceren is net topsport: focus als docent
Motorisch leren: uitlokken van onbewust leren
Sportwetenschap voor de sportpraktijk

Teamtrainingen mbo- en hbo-docenten

Breinprikkelend presenteren
ICT in de klas: activerend onderwijs met apps
Gemotiveerde motivatie
Didactische vaardigheden voor zorgspecialisten en gedragswetenschappers  (voor po-, vo- en mbo-docenten)

Hoger gezondheidszorg onderwijs (HGZO)

Master docent HGZO
Basisopleiding en verdiepende modules voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk
Docentenopleiding HBO-docent medisch biologische vakken
HGZO-congres

Veiligheid
Voor professionals die werkzaam zijn in veiligheid, maatschappelijke dienstverlening, justitie, zorg of onderwijs biedt de VU maatwerktrainingen en advies aan op het gebied van omgaan met agressie. Meer informatie vindt u op de website van het UCGB: Omgaan met agressie

Gerelateerd aanbod

Postgraduate opleiding tot Praktijksportpsycholoog