VU Reflect app

Wat is de VU Reflectapp?

VU Reflect app De VU ReflectApp is een app die studenten en (jonge) professionals helpt te leren reflecteren en hen stapsgewijs ondersteunt bij het reflectieproces. Daarnaast helpt de app docenten, opleiders en coaches bij het begeleiden van reflecties.
De app stelt de gebruiker vragen die deze inzicht bieden in de situatie: wat deed ik, wat dacht ik daarbij, hoe voelde ik me erbij. Maar ook: wat deed de ander, wat dacht deze en hoe voelde deze zich. Om tot een dieper inzicht te komen wordt de gebruiker gevraagd op welk niveau de reflectie zich afspeelt: gedrag, vaardigheden, overtuigingen, kernkwaliteiten en/of normen en waarden. Het gekozen niveau leidt naar een aanvullende professionaliseringstool binnen de app, zoals bijvoorbeeld de Roos van Leary, de Rationeel Emotieve Therapie methode, en de kernkwadranten van Offman.

"Als iets niet lekker gaat, zit er altijd ergens een spanning. De app helpt studenten deze spanning boven tafel te krijgen, zodat ze ontdekken wat de crux van hun probleem is. Vervolgens worden zij gestimuleerd om aan de hand van hun sterke punten tot een oplossing te komen."
Marijke Leijdekkers, docent aan de VU

Contact en meer informatie
Heeft u interesse in de VU Reflect app en wilt u weten of de app geschikt is voor uw opleiding?
Neem dan contact op met Susan Voogd, s.r.voogd@vu.nlempty

Aanvragen van activatiecode voor de Reflect app

Wilt u de VUreflect app gebruiken dan heeft u een activatiecode nodig. Als u uw gegevens invult op dit online aanmeldingsformulier, dan ontvangt u de activatiecode per e-mail.