Diversiteit in het onderwijs

Banner diversiteitsensitief onderwijs

De studentpopulatie in het hoger onderwijs wordt steeds diverser. Veel universiteiten en hogescholen streven ernaar een inclusieve leeromgeving te bieden waarin élke student zich optimaal kan ontwikkelen, ongeacht geslacht, persoonlijkheid, leerstijl, lichamelijke beperking, en culturele achtergrond of levensbeschouwing. Hoe kunnen we nu een leeromgeving creëren waar verschillen met vertrouwen tegemoet getreden worden, waarin ruimte is voor verschillen en deze gewaardeerd en benut worden? En wat vraagt dat van docenten?
 

Welke vragen heb je?

Opleidingsmanagers en docenten hebben vaak vragen over diversiteit in het onderwijs. Voorbeelden van vragen die afgelopen jaren op ons af kwamen:
•    Hoe kunnen we de verschillen tussen studenten beter benutten? Hoe stimuleren we uitwisseling van perspectieven?
•    Hoe gaan we om met spanningsvolle situaties in de collegezaal of werkgroep en hoe begeleiden we discussies over maatschappelijk gevoelige onderwerpen?
•    Hoe diversiteitsensitief is ons curriculum eigenlijk?
•    We willen ons curriculum meer diversiteitsensitief maken, maar hoe pakken we dat aan?

Wat kan LEARN! Academy voor je betekenen?

LEARN! Academy heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het gebied van inclusief en diversiteitsensitief onderwijs(Rapport diversiteitsensitief onderwijs, .pdf).

Voor docenten
Docenten kunnen bij ons terecht voor cursussen, trainingen en workshops, individuele coaching op het gebied van diversiteitsensitiviteit en mixed of international classroom:
•    Maatwerktrainingen Diversiteitsensitiviteit (NL/EN) 
•    Diversiteit als meerwaarde (NL)
•    Maatwerktrainingen op het gebied van de mixed classroom (EN/NL) - pagina verschijnt binnenkort op deze website
•    Individuele coaching van docenten 

Enkele reacties van deelnemers:
“Het is heel goed om het er over te hebben, want je bent er normaal niet zo mee bezig . Natuurlijk heb ik wel door dat er diverse studenten tegenover me zitten in mijn lokaal, maar ik ben er niet heel erg bewust mee bezig of ik de ene student anders zou behandelen dan de ander vanwege ideeën of wat dan ook. Ook prettig om het er met collega’s over te hebben.”
“Ik heb veel geleerd, vooral de genuanceerdheid van de vragen die je moet stellen en de procedures die je moet vasthouden binnen een groep om iets bespreekbaar te maken.”
“lk was heel geïnspireerd aan het einde van de dag. Ik dacht: wauw! Dan ga je naar huis en denk je er nog eens over na, en de volgende dag denk je er nog eens over na.”


Voor opleidingsmanagers en beleidsmedewerkers
Opleidingsmanagers, beleidsmedewerkers onderwijs en docenten in het hoger onderwijs die het curriculum willen bekijken op diversiteitsensitiviteit bieden we ondersteuning op maat. Zo kunnen we een diversiteitsscan uitvoeren, waarbij we in kaart brengen hoe in de betreffende opleidingen studenten worden voorbereid op het omgaan met diversiteitsvraagstukken in de toekomstige beroepspraktijk. Dit geeft een beeld van zowel de good practices, als eventuele hiaten. Ook kunnen we evalueren hoe studenten het curriculum ervaren en waar eventueel verbeteringen nodig zijn. Tenslotte werken we ook met opleidingen samen in het ontwikkelen van onderwijs op het gebied van diversiteitsensitiviteit, door het gesprek daarover tussen docenten te faciliteren, tools aan te reiken en van input en voorbeelden te voorzien. Het resultaat is een curriculum waar studenten goed worden voorbereid in het omgaan met diversiteitsvraagstukken in de latere beroepspraktijk.

Enkele reacties van opleidingsdirecteuren:
“Het was heel fijn dat de diversiteitsscan is uitgevoerd door een buitenstaander. Dat zou ik ook aan andere opleidingen aanraden, want een buitenstaander kijkt er altijd anders tegenaan dan dat je zelf doet. Zeker als die buitenstaander een expert is en je het gesprek kan aangaan over wat je nog meer zou kunnen doen. Want het gáát om het gesprek wat je dan met elkaar hebt.”
“Ik vond het een meerwaarde dat daardoor het gesprek op gang is gebracht over diversiteit: wat is diversiteit en wat betekent het voor het onderwijs van onze opleiding? Het waren geanimeerde gesprekken en het leverde veel op.”


Voor meer informatie, neem contact op met Thea van Lankveld, t.van.lankveld@vu.nl

Zie ook:
Handbook diversity
 

Maak kennis met onze adviseurs

Siema RamdasSiema Ramdas 
Siema Ramdas is docent en adviseur bij LEARN!Academy van het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen. Ze verzorgt zowel binnen als buiten de VU advies, training en coaching op het gebied van hoger onderwijs, met een nadruk op diversiteit en inclusie. Ook is ze betrokken bij de professionalisering van docenten in het hoger kunstonderwijs. Ze schrijft regelmatig over wat ze tegenkomt in haar werk voor het onafhankelijke universiteitsblad Advalvas.