Curriculumontwikkeling onderwijsadvies

Aan de slag met het eigen onderwijsprogramma
Ontwikkelingen in het werkveld, studentenevaluaties of achterblijvend studiesucces maken het noodzakelijk om een bestaand curriculum te herzien. Ook zorgen maatschappelijke ontwikkelingen ervoor dat er regelmatig nieuwe opleidingsbehoeften ontstaan. Het verbeteren van een bestaand onderwijsprogramma of het ontwikkelen van een nieuw curriculum is een complex maar uitdagend proces. De onderwijsadviseurs van LEARN! Academy kunnen je daarbij helpen.

Download hier de flyer Curriculumontwikkeling (.pdf).

Welke vragen heb je?
Je bent opleidingsdirecteur, opleidingscoördinator of docent en je wilt ondersteuning bij curriculumontwikkeling. Vragen die je bezighouden kunnen zijn:

- Hoe herzie ik het curriculum van mijn eigen opleiding of ontwikkel ik een nieuwe opleiding of leerlijn?
- Welke handvatten zijn daarvoor beschikbaar?
- Wie helpt mijn team bij het realiseren van de gewenste veranderingen in het opleidingsniveau?

Wat kan LEARN! Academy voor je betekenen?
De onderwijsadviseurs van LEARN! Academy ondersteunen bij het ontwikkelen of aanpassen van een curriculum. Deze begeleiding is afgestemd op de wens, situatie en context van de opleiding. Het uitgangspunt is dat de opleiding zelf eigenaar blijft. De adviseurs kunnen zowel een adviserende rol vervullen vanuit een expertpositie, als ook met je samenwerken volgens de principes van co-creatie.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

- Maken van curriculumanalyses.
- Aanreiken van onderwijskundige onderbouwing (literatuur).
- Hulp bij het formuleren van de eindtermen.
- Aandragen van good practices en tools.
- Organiseren van docentendagen of het verzorgen van workshops voor docenten.
- Vervullen van een klankbordfunctie voor kartrekkers van het project.

Wat is het resultaat?
Het resultaat is een herziend of nieuw curriculum dat een oplossing biedt voor het gesignaleerde probleem en tegemoet komt aan de geformuleerde wensen.
   
Klant aan het woord
“Programmawijzigingen zijn uitdagend en vergen altijd een extra inspanning van docenten. Het is teamwork, maar vereist ook onderwijskundige expertise die niet altijd beschikbaar is binnen het eigen docentenkorps. Als onderwijsdirecteur vond ik het fijn dat ik adviseurs van LEARN! Academy kon inschakelen. Zij hielpen het team om onderwijskundige perspectieven te zien, het denken te scherpen en de consequenties van ideeën helder te krijgen.“
Dr. Nellie Harms, Aard- en Levenswetenschappen 

Contact en informatie
Heb je interesse in een traject voor jezelf of je instelling? Neem dan contact op met:
LEARN! Academy, learnacademy@vu.nl of 020 598 33 66