Toetsbekwaamheid

Samen aan de slag met de toetskwaliteit
Toetskwaliteit binnen een opleiding wordt niet alleen bepaald door de individuele toetsbekwaamheid van de examinatoren, maar ook door de manier waarop de processen rondom toetsing georganiseerd zijn. Aan toetskwaliteit werk je samen met de hele opleiding. Toetsing is verweven met het totale onderwijsprogramma: aan de start van een opleiding, tussentijds en als afsluiting van een onderwijseenheid. Om te bepalen of studenten aan de eindtermen voldoen, is het gebruik van assessment analytics een opkomende trend. Hoe ga je daarmee als opleiding aan de slag? De onderwijsadviseurs van LEARN! Academy kunnen adviseren, trajecten begeleiden en trainingen verzorgen.

Waar ben je naar op zoek?
Je bent examinator, toets- of opleidingscoördinator, opleidingsdirecteur, decaan, portefeuillehouder onderwijs of lid van de examencommissie en je wilt de kwaliteit van je onderwijs optimaliseren vanuit toetsperspectief. Je zoekt kritische meedenkers in de voorbereiding van midtermreview of accreditatie.

Wat kan LEARN! Academy voor je betekenen?
De onderwijsadviseurs en docentopleiders van LEARN! Academy kunnen op verschillende niveaus faciliteren en inhoudelijk adviseren. We hebben aanbod voor opleidingsmanagement, examencommissies, toetscoördinatoren, en docenten/examinatoren.

Download hier de flyer Toetsbekwaamheid (.pdf).
Download hier het overzicht met alle mogelijke trajecten (.pdf).


Toetsbekwaamheid onderwijsadvies

Wat is het resultaat?
Het professionaliseringsaanbod is gericht op een continue groei in toetsbekwaamheid. Met het uitvoeren van scans kunnen verbeterwensen voor toetsbeleid, toetsplan, toetsprogramma en toetsorganisatie geconcretiseerd worden en vervolgens in maatwerktrajecten worden uitgewerkt.

Klant aan het woord
“De adviseur van LEARN! Academy heeft voor de examencommissie een boeiende en interactieve training op maat verzorgd over kwaliteitszorg rondom toetsing en toetsborging. Er was veel ruimte voor het stellen van vragen en het bespreken van praktijkproblemen. De inhoud was kwalitatief goed, zeer compleet en het werd op een prettige manier aangeboden.”
Frans Kamsteeg, universitair hoofddocent en lid examencommissie

Maak kennis met onze toetsdeskundigen
Onderwijsadvies gaat binnen LEARN! Academy hand in hand met praktijkonderzoek en innovatie. Onderwijsadviseur Barbara Allart is expert op het gebied van toetsing en toetskwaliteit en gespecialiseerd in onderwijskwaliteitszorg. Voor ondersteuning in de vorm van onderwijsadvies is zij het aanspreekpunt.

Susan Voogd is docentopleider en de contactpersoon voor de scans. “Samenwerken aan toetskwaliteit kan alleen als men binnen de opleiding openstaat voor verbeteringen. Heb je verbeterwensen, aarzel dan niet om die wensen kenbaar te maken.”

Contact en informatie
Heb je interesse in een traject voor jezelf of je instelling? Neem dan contact op met:

Barbara Allart
E-mail:  b.allart@vu.nl
Onderwijsadviseur LEARN! Academy:
voor ondersteuning in de vorm van onderwijsadvies

Susan Voogd
E-mail:  s.r.voogd@vu.nl
Docentopleider LEARN! Academy:
voor onderzoekmatige aanpak bij het verbeteren van toetskwaliteit