Professionalisering van docenten – onderwijsadvies

Investeer in aandacht voor leren van docenten
Als onderwijsinstelling kun je er niet omheen: het docentenkorps bepaalt grotendeels de kwaliteit van het onderwijs. Daarom verdient de professionele ontwikkeling van docenten aandacht. Goede opleidingen onderscheiden zich door docenten die zich blijven ontwikkelen en teams waarin van en met elkaar leren centraal staat. Dat gaat niet vanzelf. Een sleutelrol in een succesvolle professionalisering van docenten speelt de ondersteuning door de onderwijsinstelling. De onderwijsadviseurs van LEARN! Academy kunnen daarbij faciliteren en naar behoefte adviseren.

Download hier de flyer Professionalisering van docenten (.pdf).

Waar ben je naar op zoek?
Je bent opleidingsdirecteur, opleidingscoördinator of afdelingshoofd en je wilt weten hoe je de kwaliteit van het onderwijs kunt verbeteren door de ontwikkeling van het docententeam te stimuleren.
Wat kan LEARN! Academy voor je betekenen?
De onderwijsadviseurs van de LEARN! Academy kunnen helpen het scholingsbeleid uit te werken en te verzorgen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

- Analyse van de impliciete en expliciete behoeftes van docenten, het team en de onderwijsorganisatie.
- Advies over de invulling van het scholingsbeleid.
- Verzorgen van de benodigde scholing. Voorbeelden zijn begeleiding van intervisiegroepen, coaching van individuele docenten of het team, lesobservaties of het bieden van maatwerktrainingen of workshops.

Bij LEARN! Academy kunnen docenten daarnaast deelnemen aan diverse opleidingen en cursussen.

Wat is het resultaat?

Vanzelfsprekend hangt dit af van je vraag en het gekozen traject. Een geslaagde professionaliseringsaanpak zorgt ervoor dat de kwaliteit van de docenten én van de opleiding toeneemt. Docenten beleven meer plezier aan het onderwijs. Zij groeien als team en weten elkaar in toenemende mate te vinden.

Klant aan het woord
“De adviseur van LEARN! Academy heeft verschillende intervisiebijeenkomsten binnen ons instituut begeleid. Er is nu veel meer aandacht voor onderwijs gekomen en ook heb ik docenten van andere afdelingen beter leren kennen. Veel opgedane ideeën pas ik toe in mijn eigen onderwijs. Het is goed om te merken dat studenten hierdoor nu al meer uit mijn onderwijs halen.”
- Docent, VU Medisch Centrum

Contact en informatie
Heb je interesse in een traject voor jezelf of je instelling? Neem dan contact op met:
LEARN! Academy, learnacademy@vu.nl of 020 598 33 66