Coronavirus: Tot 1 juni geen activiteiten op de VU-campus

Het onderwijs dat plaatsvindt op de Vrije Universiteit tot en met 29 juni wordt online voortgezet.

22-04-2020 | 18:02

Op maandag 23 maart 2020 heeft de Rijksoverheid aanvullende maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In overleg met de andere universiteiten heeft de VU besloten om het onderwijs en de tentamens online voort te zetten tot en met 29 juni. Lees op vu.nl/coronavirus de update die de Vrije Universiteit in reactie op deze maatregelen heeft gepubliceerd.

Contact en veelgestelde vragen
De VU heeft een pagina met veelgestelde vragen over wat het coronavirus betekent voor werken en studeren op de universiteit. Deze wordt aangevuld indien er nieuwe informatie beschikbaar is. Ook zijn er speciale contactpunten voor studenten van de VU waar zij hun vragen kunnen stellen.

Actuele informatie over het coronavirus
De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid, en houdt deze samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.