Nieuwe training: Diversiteit als meerwaarde

Wil je bouwen aan een inclusief leerklimaat en (nog) actiever de diversiteit in de studentenpopulatie benutten en waarderen?

02-05-2018 | 10:12

In deze nieuwe training van twee dagdelen bespreken we aan de hand van casuïstiek de kansen en uitdagingen die diversiteit onder studenten met zich meebrengen en ontwikkel je de vaardigheden om de opgedane inzichten te integreren in je eigen onderwijs.
Ga voor actuele data en meer informatie naar de webpagina van de training Diversiteit als meerwaarde.