Interview met de nieuwe opleidingsdirecteur van de Master Docent HGZO

Per 1 september 2018 is prof. dr. Thomas Janssen opleidingsdirecteur van de master Docent HGZO. In dit interview vertelt hij over zijn rol in de master en de kennis die hij meeneemt bij de verdere ontwikkeling hiervan.

03-12-2018 | 10:58

Prof. dr. Thomas Janssen is hoogleraar revalidatieonderzoek bij de Vrije Universiteit Amsterdam en doet al bijna 30 jaar onderzoek op het gebied van revalidatie. Daarnaast geeft hij al meer dan 20 jaar les op het gebied van inspanningsfysiologie en revalidatie bij de bachelor Bewegingswetenschappen en de master Human Movement Sciences.
Naast zijn werk bij de VU zit hij in het bestuur van het Instituut van Toegepaste Neurowetenschappen en is hij sinds 1998 werkzaam bij Reade, waar hij leiding geeft aan onderzoek op het gebied van dwarslaesie en aangepast sporten.


Waarom ben je opleidingsdirecteur geworden van de master Docent HGZO?

“In mijn functies heb ik niet alleen veel samengewerkt met collega’s op de universiteit, maar ook met professionals uit de praktijk, waaronder fysiotherapeuten, ergotherapeuten, revalidatieartsen, verpleegkundigen en logopedisten. Wat me de afgelopen 10 jaar met name opvalt is de toenemende behoefte aan kennisontwikkeling en overdracht daarvan op de werkvloer. Hierdoor groeit ook de behoefte aan mensen die onderzoek kunnen verbinden aan professioneel handelen, deze kennis kunnen overdragen en andere professionals kunnen begeleiden bij de innovaties die hieruit voortvloeien. De master Docent HGZO leidt mensen op die professioneel handelen kunnen overdragen aan collega's en leerlingen en die in staat zijn om innovaties in het werkveld te vertalen naar het onderwijs. Daarmee zorgen zij ervoor dat de instromende zorgprofessionals met kennis van de laatste beroepsinhoudelijke ontwikkelingen de arbeidsmarkt betreden.”

Wat is volgens jou de grootste meerwaarde van deze master?

“De laatste jaren wordt er vanuit de overheid steeds meer druk gelegd op sneller werken, het verbeteren van behandelen en het aantonen van effecten in de zorg. Om continu te blijven innoveren is specifieke expertise nodig, niet alleen op inhoudelijk vlak, maar ook op het gebied van onderzoek doen en het professionaliseren van en in teams. Deze ontwikkeling zie ik alleen maar verder toenemen en de master Docent HGZO sluit hier naadloos bij aan doordat in de master zowel zorginhoudelijk als onderwijskundig onderzoek en ontwikkelingen in beide gebieden centraal staan. Daarnaast groeien wetenschap en praktijk steeds meer naar elkaar toe, de academische wereld staat steeds meer open voor toegepast onderzoek, waar in de master uitgebreid aandacht aan wordt besteed.”

Klopt het dat deelnemers je in de master Docent HGZO persoonlijk tegen kunnen komen?

“Jazeker! Al vele jaren ben ik gastdocent binnen de les over het gebruik van wetenschappelijke literatuur in het zorgonderwijs. Ter voorbereiding lezen de DIO’s (docenten in opleiding, red.) een artikel van een onderzoeker, in dit geval ik, en mogen ze me hier vragen over stellen. Bijvoorbeeld over mijn keuze qua onderzoeksmethodiek, het doel van het onderzoek, het reviewproces en de problematiek en dilemma’s waarmee je te maken krijgt bij onderzoek doen in de praktijk. Ik leg daarbij altijd uit dat het van belang is om ook naar peer reviewed artikelen kritisch te blijven kijken, ook dat is immers mensenwerk. Dat leidt altijd tot leuke bijeenkomsten met levendige discussies!”
 
 
Download de brochure 2019
Download de brochure 2019

Interesse in de Master Docent HGZO?
De tweejarige deeltijdopleiding Docent HGZO is een door de NVAO geaccrediteerde HBO-master en leidt op tot innoverend zorgdocent met één been in de zorgpraktijk.
Van december 2018 t/m april 2019 zijn er weer diverse mogelijkheden om deel te nemen aan voorlichtingsbijeenkomsten en proeflessen! Kijk voor meer informatie en aanmelden op de webpagina van de Master Docent HGZO.