Interview met oud-cursist BKO Jacob Giltaij

Jacob Giltaij werkt bij de afdeling Algemene Rechtsleer van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de UvA en vertelt over zijn ervaringen met de BKO-cursus.

01-07-2020 | 15:33

"Van september 2019 tot januari 2020 volgde ik met veel genoegen de BKO-cursus bij de LEARN! Academy. Stef Spoelder is een uitstekende docent, ook met inachtneming van het niveau dat van een BKO-docent verwacht mag worden. Met name de instructie en oefeningen in het gebruik van digitale onderwijsmiddelen kwamen mij enorm goed van pas onder de huidige, vaak moeilijke omstandigheden. Dankzij de waaier aan onderwijsvormen en -gereedschappen die tijdens de cursus werd aangeboden kan ik snel inhaken op de continu veranderende omstandigheden. Als docent heb je in het dagelijks leven maar beperkt de gelegenheid om feedback te krijgen, met name op het niveau en met de diepgang die je tijdens deze cursus krijgt. Toekomstige cursisten wil ik dan ook adviseren om deze kans ten volle te benutten!"