“Ik word nog steeds blij als ik een school binnenloop.”

6 vragen aan Madeleine Vreeburg, trainer/adviseur Lesson Study en docent ULO bij de VU Lerarenacademie

01-04-2019 | 10:03

1. Waar bestaat je dagelijks werk uit?
“Voor de VU ben ik heel veel op pad, ik werk op scholen met teams aan Lesson Study. Verder ben ik als pedagoog betrokken bij de lerarenopleidingen en als docent bij de opleiding Procesbegeleider Lesson Study. Ik vind dat scholen en teams sterk genoeg moeten worden om hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Op een aantal van ‘onze’ scholen zie ik dat gebeuren en dat vind ik mooi. Zo hebben we bijvoorbeeld op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs drie docenten opgeleid die nu hun collega’s begeleiden bij Lesson Study, dat is voor mij een erg belangrijke ontwikkeling.”

2. Wat drijft jou, wanneer ben je blij?
“Ik word nog steeds blij als ik in een school ben. De dynamiek van al die leerlingen en het belang van goed onderwijs drijft mij. Leraren hebben in hun dagelijkse werk nauwelijks tijd om eens goed met elkaar door te praten over het onderwijs en waarom ze de dingen doen zoals ze doen. Met Lesson Study nemen we die tijd wél en leraren merken dat dat hen echt iets oplevert voor hun dagelijks handelen. Ik word altijd heel blij als ze praten over leerlingen, beseffen hoe weinig ze soms van hen weten en wat het effect is als je een les ontwerpt op basis van de verschillende onderwijsbehoeften.
Als leerlingen dan aangeven na de les dat ze zich gehoord, gezien en begrepen voelen kan ik soms zelfs geëmotioneerd raken. Laatst interviewde ik een leerling na een wiskundeles die specifiek op hem was ontworpen. Omdat hij in die les mocht bewegen en een duidelijke rol kreeg in het groepje kwam hij voor het eerst tot leren. Hij straalde helemaal en zei: “… en toen wist ik het!” Nog belangrijker was dat de leraren hierdoor deze leerling (die nooit meedeed, niets snapte van wiskunde en vooral de les verstoorde) met andere ogen gingen zien. Dat is waar het wat mij betreft over gaat!”

MadeleineVreeburg23. Wat heb je hiervoor gedaan?
“Ik wilde altijd al juf worden en heb na de Pabo een tijdje voor de klas gestaan. Ik had veel vragen en toch ook een bepaalde ambitie, dus ben Pedagogiek gaan studeren. Vervolgens heb ik bij de Universiteit van Amsterdam gewerkt bij onder andere de vakgroep Onderwijskunde en bij een onderwijsadviesbureau. In 1999 ben ik mijn eigen bedrijf gestart, voor opdrachten op het gebied van onderwijs en liefst ook wereldburgerschap. Onder andere lesgeven en studenten begeleiden op de Pabo.”

4. Hoe ben je bij de VU terechtgekomen?
“In 2010-2011 heb ik voor de gemeente Amsterdam een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Universitaire Pabo aan de VU. Via deze opdracht kwam ik in aanraking met het project ‘Excellent Leraarsgedrag kun je leren!’ van VU onderzoeker Sui Lin Goei (zie ook artikel WALS). Via haar ben ik sinds 2014 bij de VU werkzaam.”

5. Wat doe je het liefste naast je werk?
Er zijn best veel dingen die ik graag doe maar mijn favoriete plek is mijn eiland in Vinkeveen. Ik kom daar al mijn hele leven en blijf mij verbazen over de schoonheid, rust en stilte zo dicht bij de stad. Ik zeil, zwem en maak kampvuurtjes, daar word ik erg gelukkig van.

6. Wat zou je tot slot tegen leraren willen zeggen?
Ik vind dat er in het onderwijs keihard gewerkt wordt. Ik zou leraren meer tijd gunnen om zich bezig te houden met dat wat er echt toe doet: het primaire proces. Daar worden léraren namelijk heel gelukkig van!

MadeleineVreeburg3