Hoe versterk je de sociale veiligheid in de klas?

Leerlingen hebben een veilig schoolklimaat nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. De sociale dynamiek in de klas bepaalt voor een groot deel in hoeverre leerlingen zich veilig en prettig voelen op school.

27-03-2019 | 12:39

Deze dynamiek wordt gevormd door een complex samenspel van zichtbare en niet-zichtbare gedragingen en gevoelens en kan voor docenten vrij ongrijpbaar zijn, omdat obstakels soms moeilijk te herkennen zijn. Denk bijvoorbeeld aan pestgedrag dat zich buiten het gezichtsveld van de docent afspeelt. Hoe kun je als docent nu meer zicht krijgen op de sociale dynamiek in de klas en hoe kun je deze positief beïnvloeden?
In een onderzoeksproject werkt de VU Lerarenacademie met docenten van een aantal scholen in de regio aan het versterken van de sociale veiligheid in klassen. De digitale screeningstool PestPlotter is in klassen afgenomen om een analyse van de sociale dynamiek te maken. Docententeams werken vervolgens aan het verbeteren van de sociale dynamiek in hun klassen, waarbij ze gebruikmaken van de methodiek Lesson Study. De ontwikkeling van de docenten en klassen wordt hierbij onderzoeksmatig gevolgd zodat we inzicht krijgen in het effect op drie aspecten: het inzicht van docenten in de sociale dynamiek van een klas, de door hen ervaren competentie voor het daarbinnen interveniëren en hoe leerlingen het klassenklimaat ervaren.
 
Lees verder in het artikel Sociale veiligheid in de klas (.pdf)

Bron: Remediaal, 2019-1