Gesubsidieerd leraren opleiden via zij-instroom: vijf veelvoorkomende vragen

De VU leidt al jaren zij-instromers op: deelnemers aan de universitaire lerarenopleiding (ULO) die een baan in het onderwijs hebben maar hun bevoegdheid nog moeten behalen. Hun deeltijdopleiding kan worden bekostigd uit de zij-instroomsubsidie, waarmee het ministerie van OCW bijdraagt aan de vermindering van het lerarentekort. Scholen kunnen per zij-instromer eenmalig een subsidie van maximaal € 20.000,- aanvragen. Dit kan tot 15 oktober!

27-03-2019 | 17:10

Hoe kunnen scholen en aankomende leraren profiteren van de zij-instroomsubsidie? Dit zijn vijf veelvoorkomende vragen én antwoorden.

Voor wie is het zij-instroomtraject bedoeld?
Onbevoegde en onderbevoegde leraren die al voor de klas staan en een eerstegraads bevoegdheid voor de bovenbouw van het havo/vwo willen behalen.
Waaraan wordt de € 20.000,- zij-instroomsubsidie aan besteed?
Dit bedrag is bestemd voor het verplichte assessment (€ 2.495,-), scholings- en begeleidingskosten (circa € 8.500,- afhankelijk van het traject) en eventueel studieverlof of vervangingskosten van de studerende leraar. De subsidie moet door een school vóór 15 oktober bij DUO worden aangevraagd.

Wat zijn de toelatingseisen om deel te kunnen nemen?
-    In het bezit zijn van een doctoraal- of masterdiploma dat toelating geeft tot de ULO van het gekozen schoolvak.
-    Afgelopen twee jaar geen lerarenopleiding gevolgd.
-    Aanstelling op een havo/vwo school, met een omvang die het toelaat om de opleiding - incl. eventuele vakdeficiënties - binnen twee jaar af te ronden. Advies is om tijdens de opleiding niet meer dan 12-14 uur les te geven, waaronder in een bovenbouwklas.

Hoe lang duurt de opleiding en hoe groot is de studiebelasting?
Via het zij-instroomtraject duurt de ULO maximaal twee jaar, in deeltijd. Maandag is de vaste opleidingsdag op de VU. Het traject wordt aan de hand van het assessment zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke opleidingsbehoefte van de kandidaat. De helft van de opleiding (30 EC) bestaat uit praktijkuren op de eigen school, mits de kandidaat ook aan een bovenbouwklas lesgeeft.

Waar en hoe kunnen kandidaten zich bij de VU aanmelden?
De intakegesprekken voor (zij-)instromers voor de start in september 2019 zijn op dinsdag 7 mei en dinsdag 21 mei 2019 van 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden kan via het studiesecretariaat: Roos Canisius via lerarenopleidingen@vu.nl, onder vermelding van ‘zij-instroomassessment’. Deze intake is geheel vrijblijvend en de kandidaat krijgt ruim een week de tijd om te beslissen over deelname aan het assessment. Kijk voor meer informatie op learnacademy.vu.nl/zij-instroom.