Diversiteit in de klas en in de lerarenopleiding

De jaarlijkse Samen Opleiden conferentie op 14 februari jl. ging dit jaar over Diversiteit in het onderwijs. Hoe bereiden we aankomende leraren goed voor op deze realiteit, hoe gaan we zelf om met de diversiteit van onze leraren in opleiding en wat kunnen we leren uit onderzoek en uit de praktijk? Diversiteit in het onderwijs betekent een mix van meisjes en jongens, wit en zwart, homo en hetero, jong en oud, arm en rijk en leerlingen die extra zorg nodig hebben.

25-03-2019 | 17:16

Op de conferentie, die jaarlijks door VU en UvA wordt georganiseerd voor schoolopleiders en werkplekbegeleiders, kregen deelnemers handvatten voor de praktijk aangereikt aan de hand van een aantal thema’s. Twee keynote sprekers openden de dag: socioloog Bowen Paulle en directeur van het Metis Montessori Lyceum (MML) Hüseyin Asma. Bowen Paulle vertelde hoe scholen de integratie van de onder- en middenklasse kunnen bevorderen door ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Bijvoorbeeld door High-Dosage Tutoring. Bowen heeft lesgegeven en onderzoek gedaan op een middelbare school in de Bronx en in de Bijlmer. De droom van Hüseyin Asma is ‘een school voor alle Amsterdammers’. Tien jaar geleden begon het MML met een mono-etnische groep van enkel Turkse leerlingen en nu is de leerlingenpopulatie een afspiegeling van de hoofdstedelijke bevolking. Asma is van mening dat in een samenleving waar de tweedeling groeit, het onderwijs een krachtig middel is om die tegen te gaan. De nieuwe generatie Nederlandse leerlingen verdient dat.
In workshops werd gewerkt aan thema’s als genderdiversiteit, diversiteit en straatcultuur in de school, diversiteit en polarisatie in de klas, inclusiviteit, de meerwaarde van meertaligheid en ouderbetrokkenheid. De dag werd afgesloten met een korte voorstelling door de theaterklas van Het Schoter in Haarlem. De leerlingen voerden een door hen zelf bedacht toneelstuk op over de beelden die we ons , op basis van oppervlakkige waarneming, vormen van elkaar en over de realiteit die achter de beelden schuilgaat.

Lees meer over de visie van UvA-onderzoeker Bowen Paulle.