Didactische tips voor hoger onderwijs docenten

Docenten in het hoger onderwijs die hun BKO nog niet hebben behaald volgen vaak een didactische cursus. Maar ook na die eerste fase is het belangrijk om aan je docentcompetenties te blijven werken en af en toe terug te blikken op de basis. Karen van Oyen en Stef Spoelder, beiden opleiders bij de LEARN! Academy, zetten daarom zeven praktische tips voor je op een rij aan de hand van het Model ‘Didactische Analyse’ van Van Gelder.

04-12-2018 | 16:24

Tip 1: Doelstellingen
Maak tijdens het college gebruik van signaalzinnen om het doel van het college duidelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn ‘dit is wat je zou moeten onthouden’ of ‘dit is waar dit college om draait’. Probeer ook de kern van je verhaal terug te brengen tot één beknopte zin die studenten makkelijk kunnen
onthouden. Herhaal deze ‘gouden zin’ enkele malen tijdens het college.
 
Model Didactische AnalyseTip 2: Beginsituatie
Begin met een prikkelende binnenkomer door te starten met de woorden ‘Wie heeft er wel eens…’. Op die manier weet je je onmiddellijk verzekerd van aandacht en weet je hoe studenten zich verhouden tot het thema.

Tip 3: Leerinhoud
Stel verdiepingsvragen bij de te bestuderen stof en vraag de student om ten minste één voorbeeld te geven van relevantie voor de beroeps- of onderzoekspraktijk. Geef per opdracht ook een tijdsindicatie zodat studenten weten hoe uitgebreid ze op de stof moeten ingaan.

Tip 4: Werkvormen
Creëer bij groepsopdrachten onderlinge afhankelijkheid om meeliftgedrag tegen te gaan. Laat studenten rollen verdelen en spreek af dat je pas feedback geeft op opdrachten als iedere student in het groepje zijn of haar aandeel aantoonbaar heeft geleverd.

Tip 5: Leermiddelen
Mensen kunnen niet goed lezen en luisteren tegelijk. Hanteer daarom de ‘6x6-regel’: maximaal 6 bullet points en maximaal 6 woorden per bullet point per slide. Als je naar een slide wilt springen die verder weg ligt, ga dan niet door je slides zappen maar toets het slidenummer in op je toetsenbord, gevolgd door enter. Niemand zal dan zien dat je van het geplande pad afwijkt.

Tip 6: Toetsing
Laat studenten zelf tentamenvragen bedenken over de stof. Becommentarieer de kwaliteit en zeg toe de beste uitwerking soortgelijk over te nemen in de definitieve toets. Onder studenten vergroot dit de grip op het leerproces en het werkt voor hen motiverend om zelf invloed op de toetsing te kunnen uitoefenen.

Tip 7: Evaluatie
Maak gebruik van korte CAT’s (Classroom Assessment Techniques) om te meten wat studenten van een college vonden of wat zij ervan hebben opgestoken. Laat studenten bijvoorbeeld aan het einde van een college in 1 minuut de kern van het college samenvatten op een post-it. Neem de postit’s
in en kom er tijdens het volgend college op terug.

Behoefte aan verdere didactische scholing?
Bij LEARN! Academy kun je niet alleen je BKO behalen, maar ook deelnemen aan verschillende didactische cursussen voor docenten in het hoger onderwijs.
Denk hierbij aan een cursus of workshop:
Staat de cursus die u zoekt er niet bij?
Neem contact met ons op via ucgb@vu.nl