De VU start een lerarenopleiding Informatica

Ben je of ken je een onbevoegde of onderbevoegde leraar informatica of ken je een IT-er die de overstap wil maken naar het onderwijs? Vanaf september 2019 biedt de VU de nieuwe lerarenopleiding Informatica aan, zowel eerstegraads als tweedegraads.

25-03-2019 | 16:55

Informatica is een van de grootste tekortvakken in het vo. Er zijn zo weinig leraren dat scholen zelfs beslissen om het vak niet (meer) aan te bieden, terwijl er een groeiende behoefte is aan goed opgeleide informatici. Bovendien hebben leerlingen in dit digitale tijdperk sowieso baat bij informatica-onderwijs. De VU participeert in verschillende initiatieven om scholen te ondersteunen bij het opzetten van dit eigentijdse schoolvak. Daarom starten we in het nieuwe collegejaar een lerarenopleiding Informatica: een eerstegraads lerarenopleiding en een vijf maanden durende Educatieve minor of -module die leiden tot een tweedegraads bevoegdheid. Deze opleidingen zijn geschikt voor kandidaten zonder onderwijservaring maar ook voor leraren die on- of onderbevoegd zijn.

Voor meer informatie: vu.nl/lerarenopleidingen.