Promotie-onderzoek: AIM zorgt voor betere spreek- en schrijfvaardigheid

Parlez-vous français? Of hoe de Nederlandse leerling de Franse taal echt kan leren spreken en schrijven

12-02-2019 | 17:28

Audrey Rousse-Malpat heeft haar onderzoek over de effecten van leermethodes (waaronder AIM) op spreek- en schrijfvaardigheid afgerond. Ze zal op 7 maart om 12.45 in het Academie gebouw in Groningen haar proefschrift verdedigen.
Het begon in 2013. Na jaren frustratie en ongenoegen over de povere kwaliteit van de door leerlingen ontwikkelde spreek- en schrijfvaardigheid Frans waren veel docenten Frans op meer dan 100 scholen met de AIM methodiek uit Canada begonnen. De kenmerken van AIM waren opmerkelijk en theoretisch gezien veel belovend. AIM laat de leerlingen 100% van de tijd in het Frans praten door middel van verhalen, toneelstukken, liedjes en gebaren, maar vooral door een hele slimme manier om Frans te leren zonder grammatica of woordenlijsten te stampen. Nog opmerkelijker, de docent spreekt alleen Frans en maakt alles duidelijk met gebaren! Door zoveel aandacht op spreekvaardigheid te leggen worden de leerlingen op een prettige manier gemotiveerd om de taal te gebruiken. Maar er bestond weinig onderzoek over de effecten van deze methodiek ten opzichte van de traditionele leergangen. Dit onderzoek heeft 229 leerlingen gevolgd gedurende drie schooljaren. Vijf verschillende scholen uit verschillende delen van Nederland hebben aan het onderzoek meegedaan. De resultaten laten zien dat AIM effectiever is dan de meeste gebruikte methodieken in Nederland. AIM zorgt voor betere spreek- en schrijfvaardigheid!

Lees hier de samenvatting van het onderzoek (.pdf).