Tien tekenen dat je een goede docent in het zorgonderwijs kan worden

Ben je een (paramedische) professional en denk je erover om de stap naar docent te maken? Doe de check en beantwoord voor jezelf de volgende tien vragen:

27-03-2018 | 10:25

  • Vind je het leuk om collega’s, vrienden en/of familieleden dingen uit jouw beroep uit te leggen? 
  • Voel jij je prettig bij het spreken voor groepen?
  • Verdiep je je graag in zorg gerelateerde thema’s en zeg je te pas en te onpas ‘Dat zoeken we even op!’?
  • Vertel je graag hoe het menselijk lichaam werkt?
  • Laat je graag anderen over de zorg nadenken?
  • Motiveert het jou om het beste uit een ander te halen?
  • Kun je met humor inspelen op onverwachte situaties?
  • Ben jij degene waar collega’s met vragen naartoe gaan? 
  • Volg je nieuwe ontwikkelingen in je eigen beroep in de zorg?
  • En heb je ideeën over hoe dit een plaats zou moeten krijgen in een opleiding?
Is jouw antwoord op ten minste vijf van de bovenstaande tien vragen ja?
Dan zou jij weleens een goede docent in spe kunnen zijn!

Ben je een (paramedische) zorgprofessional met een hbo-bachelor diploma in de zorg?
Bekijk dan de volgende twee opleidingen:

Master Docent HGZO

De Master Docent HGZO is de enige onderwijskundige master in Nederland die onderwijsinnovatie verbindt met de zorgpraktijk.
De data voor proeflessen en informatiebijeenkomsten zijn inmiddels verstreken. Heb je toch nog vragen, of zou je met ons in gesprek willen gaan om te kijken of deze master bij jou past?
Kijk even of je aan de instroomeisen van deze master voldoet en neem gerust contact met ons op! Stuur dan een e-mail met je naam, welke zorgopleiding je in het verleden gevolgd hebt en je onderwijservaring naar Stan Buis, coördinator en docent van de opleiding: s.buis@vu.nl.
Dan nemen we spoedig contact met je op!

Voldoe je niet aan de instroomeisen doordat je niet genoeg onderwijservaring hebt, kijk dan bij de Docentenopleiding hbo-docent medisch-biologische vakken.

Docentenopleiding hbo-docent medisch-biologische vakken
Geen master halen, wel hbo-docent worden bij zorggerelateerde opleidingen in het hbo?
Kijk dan bij de docentenopleiding hbo-docent medisch-biologische vakken.

Ook in deze opleiding leer je vakinhoudelijke kennis te vertalen naar onderwijs.
Je behaalt geen mastertitel, maar wel de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) waarmee je les kunt geven in het hbo. In een relatief korte periode vergaar je de kennis, vaardigheden en attituden om succesvol te kunnen zijn als docent binnen het hbo.
Deze opleiding is bij uitstek de opstap naar het beroep als docent in het hbo zorgonderwijs. Anders dan bij de Master Docent HGZO en reguliere BDB-opleidingen hoef je namelijk geen aanstelling te hebben als docent om deel te nemen.
Ten minste een dag per week stagelopen om de opgedane kennis direct toe te passen is voldoende, en bij aanmelding voor 1 juni 2018 helpen wij je bij het vinden van een stageplaats!

Voor deze opleiding wordt op 15 mei 2018 een informatiebijeenkomst aangeboden.
Heb je interesse en wil je alvast afstemmen waar je stage zou willen lopen, stuur dan een e-mail naar Marijke Leijdekkers, coördinator en docent van de opleiding: m.l.a.leijdekkers@vu.nl