Over de VU Lerarenacademie

banner_over_de_vulerarenacademie

Het onderwijs bepaalt hoe de wereld van morgen eruitziet. In de visie van de VU Lerarenacademie begint goed onderwijs bij een doorlopende professionele ontwikkeling van leraren, die gefaciliteerd wordt door het opleidingsbeleid van de school.
 
Sterke en veilige leeromgevingen
Vandaag de dag wordt veel van leraren gevraagd als gevolg van de diverse leerlingenpopulatie, betrokken ouders, een roerige maatschappelijke context en veranderend overheidsbeleid. Wij, de opleiders en trainers van de Lerarenacademie, willen leraren in het vo en mbo ondersteunen bij hun uitdagende en vaak veeleisende beroep.
Wij voelen ons betrokken bij de Nederlandse onderwijspraktijk en daarom zetten wij onze kennis en expertise graag in om leraren(teams) te trainen, begeleiden of op te leiden bij het creëren van sterke en veilige leeromgevingen, zodat leraren er plezier in houden om de nieuwe generatie te inspireren en leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 
De VU Lerarenacademie biedt opleidingen en cursussen in open inschrijving en professionaliseringstrajecten voor aankomende, startende en ervaren leraren, schoolopleiders, school- of teamleiders en zorgcoördinatoren. Het eigen loopbaanpad*, leer- of ontwikkelingsdoel staat daarbij centraal. Bij ons werk gebruiken wij de laatste academische inzichten en best practices - afgestemd op de schoolcontext - zodat een traject daadwerkelijk leidt tot duurzame versterking van de beroepspraktijk. Waar mogelijk onderzoeken wij samen met scholen het resultaat van de trajecten of innovaties.
 
*Zie ook: https://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl/

Maatwerk en incompany
Onze dienstverlening is vaak maatwerk. Aan een oriënterend gesprek voor een cursus of training op locatie, begeleidingstraject, advies of praktijkgericht onderzoek zijn geen kosten verbonden. U ontvangt op basis van uw vraag een offerte op maat. Na opdrachtbevestiging gaan we aan de slag. Neem voor vragen, informatie of een afspraak contact op met één van de teamleiders van de VU Lerarenacademie: Adam Handelzalts, a.handelzalts@vu.nl, of Wilma Jongejan, w.jongejan@vu.nl.