Beter opleiden, begeleiden en toetsen van de onderzoekende hbo-student

Overzicht dienstverlening LEARN! Academy onderzoekende hbo-studenten

Sinds de invoering van de Bachelor-Masterstructuur is het doen van onderzoek door hbo-studenten een issue.  LEARN! Academy ontvangt veel vragen waaruit blijkt dat hbo-studenten, docenten en management worstelen met dit thema. Daarnaast speelt de vraag hoe onderzoeksvaardigheden in het curriculum moeten worden vormgegeven omdat er steeds meer onderzoeksmatig handelen en denken wordt gevraagd van de afgestudeerden. Per opleiding en vakgebied verschilt dit en daarmee ook de juiste invulling binnen het curriculum. 

We zien vanuit twee perspectieven de vragen ontstaan:

 • Beleidsmatig, opleidingsbreed perspectief:
  Wat beogen we met de onderzoekende houding van de studenten en wat verstaan we eronder? Wat is specifiek voor de onderzoeksvaardigheden in het vakgebied? Hoe hangt dat samen met het beroep van de afgestudeerde? Welke rol speelt onderzoek in het lectoraat en het onderzoek door docenten en hoe positioneren we dat?
 • Didactisch perspectief:
  Hoe ontwikkel je onderzoekend vermogen bij studenten? Hoe integreer je dat in je gehele opleidingsprogramma en niet alleen maar bij het afstudeerwerk in jaar vier? Hoe kan de docent in het vierde jaar dat goed begeleiden?
  Beide perspectieven zijn van even groot belang en moeten in samenhang worden bezien.
   

Wat kan LEARN! Academy voor u betekenen?

 • Begeleide intervisieroute voor ervaren onderzoeksbegeleiders: uitwisselen van ervaringen, delen van kennis en aan elkaar toetsen of de begeleiding op de juiste eindtermen verloopt. Op basis van de vragen die er leven binnen de groep schuift een expert aan, bijvoorbeeld op het gebied van begeleidingsvaardigheden, curriculumontwerp of  toetsen en examineren.
 • Cursus Hbo-studenten leren onderzoeken: hoe pak je dat aan? - didactische cursus voor startende afstudeerbegeleiders.  
 • Cursus Begeleiden van zorginhoudelijke onderzoeksprojecten - cursus voor zorgdocenten en praktijkopleiders die studenten in een zorgopleiding begeleiden.
 • Advies en begeleiding op maat voor docententeams die een leerlijn onderzoek willen ontwerpen of verbeteren.
 • Adviseren of meedenken met een lectoraat of kenniskring over een goede inbedding van onderzoek in de opleiding, of hoe de opbrengsten uit onderzoek van studenten te integreren in de kennisontwikkeling van het lectoraat. Zowel inhoudelijk als organisatorisch zijn er op sommige hogescholen weinig raakvlakken tussen lectoraten en docenten.

 Recent zijn we ook gestart met een groep enthousiaste docenten die kleinschalig onderzoek doen om hun eigen onderzoeksvaardigheden verbeteren en via die route ook te leren hoe ze studenten kunnen begeleiden bij hun onderzoek.

Waarom LEARN! Academy?

De docentopleiders en onderwijsadviseurs van LEARN! Academy doen zelf onderzoek, geven les en begeleiden studenten bij hun onderzoeksprojecten. Zij kennen het hbo van binnenuit en hebben ervaring met het inbedden van onderzoek in specifieke vakgebieden, bijvoorbeeld in het zorg- en bewegingsonderwijs. Op hogescholen verzorgt LEARN! Academy al jaren de basisopleiding hbo-docent, allerlei professionaliseringstrajecten en onderwijsadvies. De adviseurs kunnen daardoor snel inspelen op uw specifieke vragen.

Contact en informatie

Wilt u meer informatie of wilt u in gesprek over uw specifieke vraag?
Vul dan het online interesseformulier in en wij bellen of e-mailen u terug!