Basiskwalificatie en Seniorkwalificatie onderwijs voor VU docenten

English coursesThe UTQ courses are also available in English: University Teaching Qualification 
and Senior Teaching Qualification
 

Bij het HogerOnderwijsTeam VU kunnen docenten van de Vrije Universiteit hun basiskwalificatie onderwijs (BKO) en Seniorkwalificatie onderwijs (SKO) behalen. De BKO is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten, waarmee u aantoonbaar bekwaam bent in het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs. Het BKO-certificaat wordt erkend door alle Nederlandse universiteiten. In het SKO-opleidingstraject wordt voortgebouwd op de kennis en vaardigheden waarover onderwijsgevenden in het bezit van de BKO beschikken. De SKO richt zich op senior docenten die een spilpositie vervullen in het onderwijs aan de VU.

Kwalificatietrajecten voor VU-docenten


empty

 
Senior Kwalificatie Onderwijs
Met het SKO-programma kunnen (aanstaande) senior docenten zich verder ontwikkelen op het gebied van coördinerende en/of managementtaken, (vak)didactiek en onderwijskunde.
 
BKO-opleiding
Voor beginnende docenten met minder dan vijf jaar onderwijservaring. Deze opleiding gaat uit van twee hoofdthema’s: `Uitvoeren van onderwijs’ is gericht op uitbreiding van uw didactisch repertoire en de ontwikkeling van een persoonlijke doceerstijl. Bij ‘Ontwerpen van onderwijs’ (her)ontwerpt u een cursus, waarbij de nadruk ligt op de verantwoording van het ontworpen onderwijs en de daaraan ten grondslag liggende didactische principes.
 
BKO-verkort
Voor docenten met minimaal vijf jaar onderwijservaring. De aanpak van deze cursus lijkt sterk op de BKO-opleiding, maar de opzet is gecomprimeerder.
 
Individueel BKO-traject
Voor docenten met minimaal tien jaar onderwijservaring en/of een eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. U stelt een portfolio samen, waarmee u aantoont dat u over de docentvaardigheden beschikt die overeenkomen met de eindtermen van de BKO.


Twijfelt u welke opleiding voor u geschikt en/of toegankelijk is?
Stuur een mail naar learnacademy@vu.nl en we helpen u graag verder.