Academische modules

De academische modules van de LEARN! Academy zijn cursussen van 8 bijeenkomsten, verspreid over een semester. In de modules houdt u zich bezig met de wetenschappelijke literatuur over een bepaald thema, leert u verschillende perspectieven en visies kennen, en wordt u gestimuleerd om met een onderzoekende en kritische houding naar uw eigen onderwijspraktijk te kijken. 

Overzicht met modules 2018-2019

Voor wie

De modules zijn gericht op docenten in het hoger (beroeps)onderwijs die een academische blik op hun onderwijspraktijk willen ontwikkelen. De deelnemers hebben geen of weinig ervaring met wetenschappelijk onderzoek, maar willen eigen observaties en ervaringen uit hun onderwijskundige praktijk op een wetenschappelijke manier verwerken en beschouwen. 

Werkwijze

De modules vinden plaats op donderdagen aan de Vrije Universiteit, Amsterdam en kosten € 1200,- per module. Na afloop van de module krijgt u een certificaat van deelname. De studiebelasting is 112 uur (gelijk aan 4 ECTS) en is als volgt verdeeld:

  • 8 bijeenkomsten van 4 uur (32 uur) NB: soms 3 uur
  • voorbereidend leeswerk, tussenopdrachten (8*5 uur =40 uur) NB: soms 6 uur
  • de opdracht: onderzoek naar de eigen onderwijspraktijk (40 uur)

Er wordt van deelnemers een actieve leerhouding verwacht. 
 

Docenten

De docenten van de modules zijn wetenschappelijk geschoold en elk deskundig in een onderwijskundig vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het hoger onderwijs en in de onderzoeksliteratuur. Door hun werkzaamheden als docentopleider of onderwijskundig adviseur zijn ze bekend met de uitdagingen die docenten en onderwijsinstellingen in de praktijk tegen komen. In de modules vertalen de docenten de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar de onderwijspraktijk, waarbij cases van deelnemers worden gebruikt.