Visies op toetsing – workshop

Kwaliteit van toetsing blijft een belangrijk aandachtspunt in het hoger onderwijs. En terecht: studenten laten zich bij het leren in sterke mate sturen door de wijze van toetsen. Bovendien krijgen opleidingen alleen door goed te toetsen inzicht in de effecten en de kwaliteit van het geboden onderwijs. Toch heeft de aandacht voor toetsing ook minder positieve gevolgen. Te vaak zoeken opleidingen kwaliteitsverbetering in steeds gedetailleerdere procedures en regels. Dit kan afbreuk doen aan de autonomie en het werkplezier van docenten en studenten.

Om problemen bij accreditatie te voorkomen, besteden scholen veel tijd en energie aan summatieve toetsing en controle van het eindniveau. De aandacht is veel minder gericht op formatieve toetsing en goede feedback gedurende de opleiding. In deze module onderzoekt u verschillende visies op toetsing en toetskwaliteit in de onderwijskundige literatuur. U bestudeert de toetsvisies in uw eigen onderwijspraktijk en bent in staat om de toetskwaliteit binnen uw eigen onderwijsinstelling op basis van een onderbouwde visie te verbeteren.

Voor wie?

De training is bedoeld voor docenten, examinatoren, opleidingscoördinatoren en opleidingsdirecteuren. Leden van de examencommissie zijn ook welkom. 

Variant 1: Omdat het doel van de cursus is om een opleidingsbrede visie op toetsing te ontwikkelen, is het effect van de cursus optimaal als ingeschreven wordt als groep uit een opleiding, met vertegenwoordiging uit alle geledingen.

Variant 2: De cursus kan gevolgd worden via open inschrijving; in dat geval dienen er minimaal 2 leden per opleiding deel te nemen, van wie één afkomstig uit het opleidingsmanagement. 

Toelatingseisen

Uw kennis en vaardigheden dienen op BKE-niveau te zijn. U bent dus op de hoogte van algemene kwaliteitseisen aan toetsen gesteld, zoals validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. U bent in staat toetsen en beoordelingsprocedures te construeren die aan die kwaliteitseisen voldoen. Het gaat in deze module niet om het leren ontwerpen van goede toetsen en procedures, maar om het ontwikkelen en formuleren van een visie op toetsing.

Doel en resultaat

Na afronding van deze module bent u in staat een onderbouwde visie op toetsing te formuleren en te verdedigen. Tevens kunt u aanbevelingen doen bij uw eigen onderwijsinstelling om de onderwijs- en toetskwaliteit te verbeteren.

Inhoud en werkwijze

U verdiept zich tijdens deze module in verschillende actuele thema’ s rondom toetsing. Denk aan formatieve toetsing en feedback, peer- en selfassessment, functies van rubrics, de relatie tussen toetsing en studiesucces maar ook de relatie tussen toetsing en motivatie en de invloed van toetsbeleid op de kwaliteit van onderwijs en toetsing. U onderzoekt de verschillende visies op toetsing en toetskwaliteit in de onderwijskundige literatuur en bestudeert de toetsvisies op de eigen hogeschool. Daarbij kijkt u zowel naar de officieel beschreven en gepresenteerde visies, als naar de onofficiële visies bij docenten en studenten. U bestudeert waar de discrepantie zit en analyseert hoe de heersende visie op toetsing het leren van studenten beïnvloedt.

  • Op basis hiervan formuleert u een eigen visie op toetsing en brengt u aanbevelingen uit aan uw eigen opleiding of instelling.
  • Lezingen van (gast)sprekers worden afgewisseld met individuele opdrachten, literatuurbesprekingen, presentaties en intervisie.
  • U sluit de cursus af door het verdedigen van uw toetsvisie voor een ‘accreditatiepanel’.

Reacties van cursisten

  • "Het is leerzaam en interessant om jezelf te dwingen van een afstand naar je eigen opleiding te kijken.”
  • “Het is goed om een keer naar de verschillende culturen binnen de eigen opleiding te kijken. Hierdoor zie je het bestaande onderwijsprogramma door een andere bril.”

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten6 bijeenkomsten
Data bijeenkomstenIn overleg
Studiebelasting6 EC (168 uur)
LocatieMetropolitan, VU, Amsterdam
PrijsindicatieOp basis van €150,- per uur  Variant 1: €7200,- voor de totale cursus (groepsprijs)  Variant 2: €900,- per persoon
Wie kan zich inschrijvenMinimaal 8, maximaal 16
AanmeldenVia het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
ContactBij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl

Voor inhoudelijke informatie over deze module kunt u contact opnemen met:

Dr. Hester Glasbeek
h.a.glasbeek@vu.nl