Sportwetenschap voor de sportpraktijk: Olsen, grensrechters, schaatsers en anderen

<< Terug naar alle teamtrainingen

"De afstand tussen sportpraktijk en sportwetenschap is groot en we spreken elkaars taal niet" is een overheersende gedachte. Is dat wel zo? In deze training gaan we aan de hand van voorbeelden onderzoeken hoe sportpraktijk en sportwetenschap elkaar juist kunnen versterken. De sportwetenschap kan een ondersteunende rol bieden voor sport- en bewegingslessen met de nieuwste wetenschappelijke inzichten over motorisch leren, coaching en training. Daarmee vergroot u uw expertise en onderbouwt u keuzes voor lesontwerp, instructie en feedback.

Voor wie?

- docenten mbo en hbo in de sector sport en bewegen
- sportcoaches

Doel

Na het volgen van deze scholingsdag kun je aangeven van hoe je de sportwetenschappen kunt benutten om je trainingen of lessen te onderbouwen.

Inhoud

register_sportwetenschap_voor_de_sportpraktijkDe afstand tussen sportpraktijk en sportwetenschappen is groot – althans dat is een overheersende gedachte. ‘We spreken elkaars taal niet’ is een dikwijls genoemd argument om niet teveel toenadering te zoeken. Allereerst gaan we in op de oorzaken van die genoemde (of zogenaamde?) kloof: waar zit ‘m dat precies in? Inzicht in die oorzaken leidt vaak al snel tot beter begrip voor elkaar. Vervolgens zullen we de mogelijkheden onderzoeken hoe sportpraktijk en sportwetenschap elkaar kunnen versterken. Een aantal concrete voorbeelden van kruisbestuivingen tussen praktijk en theorie worden besproken. Aan de hand van die kennis maken we in opdrachten de vertaalslag van sportwetenschap naar de sport- of bewegingspraktijk.

Werkwijze

Deze scholing vindt in-company plaats aan een team van 5-20 deelnemers. In overleg kunnen inhoud en tijden aangepast worden. Het volgende programma is gebruikelijk:

9.00-12.00

Tijdens een interactieve presentatie gaan we dieper in de ‘netelige’ relatie tussen sportpraktijk en sportwetenschap:
• Hoe komt het dat sportpraktijk en (sport)wetenschap zo ver uit elkaar (lijken te) liggen?
• Wat is het nut van sportwetenschappen?
• Op welke manier kun je gebruik maken van sportwetenschappen? Hoe kom je aan die kennis?
• Hoe beoordeel je of resultaten van sportwetenschappen nuttig voor jouw sport- of bewegingspraktijk zijn?
• Hoe kun je de kennis van de sportwetenschappen toepassen in jouw sport- of bewegingspraktijk?De interactieve presentatie wordt afgewisseld met korte opdrachten die erop gericht zijn om de sportwetenschappen te benutten om je eigen sport- of bewegingspraktijk te ondersteunen.

13.00-16.00

In de middag worden oefeningen gedaan om te de relevantie van onderzoeksartikelen te kunnen beoordelen en vervolgens toe te passen op de eigen sport- of bewegingspraktijk.

Docent

Rob PijpersDe scholingsdag wordt verzorgd door Rob Pijpers. Hij is opgeleid als fysiotherapeut en bewegingswetenschapper en is docent ‘analysetechnieken in de sport’, ‘sportpsychologie’ en ‘onderzoeksmethodologie’ bij de Faculteit der Gedrags- en bewegingswetenschappen en bij het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Contact en informatie

Heb je interesse in deze scholing voor jouw team docenten of sportcoaches? Neem dan contact op met Marjan Kok, m.j.kok@vu.nl.