Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

In de basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk ontwikkel je de competenties en vaardigheden om onderwijs te verzorgen voor de zorgpraktijk: onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, studenten coachen en beoordelen, vakliteratuur bijhouden en je onderwijs up-to-date houden. Na afloop van de leergang kun je didactisch handelen onderbouwen en bijdragen aan kwalitatief goed en innovatief onderwijs. Het doel van deze opleiding is om je op te leiden tot een bekwame beroepsinhoudelijke docent, die:

 • zorgt voor onderwijs dat goed aansluit bij de praktijk,
 • de lesinhoud evidence based onderbouwt,
 • oog heeft voor vernieuwingen in zowel het vakgebied als het onderwijs en
 • een bijdrage levert aan onderwijsinnovaties.

Voor wie?

De basisopleiding is in het bijzonder geschikt voor:

 • Docenten en gastdocenten bij zorgopleidingen in het hbo en mbo;
 • Opleiders en praktijkopleiders bij een academie verbonden aan een ziekenhuis;
 • Lecturer practitioners bij een zorginnovatiecentrum;
 • Zorgprofessionals (in loondienst of zelfstandig).

Die nog weinig of geen didactische scholing gevolgd hebben. 

Waarom de basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk volgen?

 • De docenten die de opleiding verzorgen kennen het zorgonderwijs en de zorgpraktijk door en door uit eigen ervaring, ze weten wat er speelt;
 • De Vrije Universiteit heeft meer dan 25 jaar ervaring als docentopleider voor het zorgonderwijs;
 • Je komt in een opleidingsgroep van maximaal 15 tot 20 cursisten die allen onderwijs verzorgen voor professionals in verschillende zorgberoepen. Hierdoor zijn de ervaringen die je medecursisten meenemen ook voor jou zeer relevant en leer je nog meer van en met elkaar;
 • Je ontwikkelt je tot beroepsinhoudelijke expertdocent, gespecialiseerd in zorg en het zorgonderwijs. Daardoor kun je op zowel didactisch als inhoudelijk niveau je studenten optimaal begeleiden;
 • Werk je in het hbo, dan ontvang je na afloop van de post-hbo basisopleiding praktijkdocent in de zorg je BDB (Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid), cursisten uit het mbo en uit de zorg ontvangen een certificaat van deelname dat hoog aangeschreven staat.

Leerlijnen basisopleiding
 
 

Deelnemer aan het woord

Gerda_Vink-LipsInnoveren liep als rode draad door de opleiding, met als resultaat dat we met elkaar voor diverse opleidingen vijf vernieuwde of nieuwe lessencycli ontworpen hebben."   
- Gerda Vink-Lips, coach en adviseur opleidingen  

Lees het volledige interview (.pdf)
Een opleider/docent in de zorg heeft een scala aan taken en verantwoordelijkheden bij het verzorgen van kwalitatief goed (praktijk)onderwijs: onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, studenten coachen en beoordelen, vakliteratuur bijhouden en het onderwijs up-to-date houden. Daarvoor zijn een aantal verschillende competenties en vaardigheden nodig, die je ontwikkelt tijdens deze opleiding. De opleiding wordt verspreid over ca. 1,5 jaar aangeboden en bestaat uit vijf modules. Het is ook mogelijk om de modules afzonderlijk te volgen.
Bekijk hier meer informatie over de inhoud van deze opleiding per module:

Het traject dat je wilt volgen kan indien gewenst aangevuld worden met een maatwerktraject voor professionaliseren van het eigen handelen.
Na afronding van de vijf modules (22 EC) van deze opleiding ontvang je een getuigschrift (docenten werkzaam in een hbo-setting ontvangen een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid) en kun je je indien gewenst inschrijven voor de verdiepende modules voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk.  Voor (toekomstige) docenten binnen een hbo-zorgopleiding die beschikken over een bacherlordiploma biedt de VU ook de master Docent HGZO aan.
 

De opleiding bestaat uit modules op het gebied van vier leerlijnen: didactisch handelen, innoveren, onderzoeken en het professionaliseren van eigen handelen of in een team. Zoals in onderstaand overzicht te zien is ligt de focus op het didactisch handelen. Meer ervaren docenten en opleiders kunnen zich inschrijven voor de verdiepende modules voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk.

Model basisopleiding
  
Van een docent/opleider wordt een hoge mate van flexibiliteit en professionaliteit verwacht. Een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren is het kunnen analyseren van eigen handelen. Daarnaast is het bijhouden van ontwikkelingen essentieel. Hiermee kan de deze zich verder bekwamen in bepaalde competenties en omgaan met huidige en toekomstige veranderingen door werkmodellen aan te passen. De VU biedt voor docenten en opleiders individuele coaching. Dit is altijd maatwerk, waarbij jouw vraag of leerwens centraal staat.

Opleiding

 • Een afgeronde hbo-bacheloropleiding of een 4-jarige hbo-opleiding in de gezondheidszorg.
 • Of een afgeronde 3-jarige hbo-opleiding of een opleiding in de gezondheidszorg op hbo-niveau die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS valt.
 • Of een diploma van een inservice-opleiding verpleegkunde A, B of Z, mits hij/zij tevens een door het CZO erkende verpleegkundige vervolgopleiding heeft afgerond.

Werkervaring

Relevante werkervaring die gelijk of gelijkwaardig is aan minimaal 2 jaar met een omvang van 0,8 fulltime-equivalent (fte). Onder relevant wordt verstaan dat hij/zij als beroepsoefenaar op HBO-niveau werkzaam is (geweest) binnen het eigen vakgebied. Voor de duur van de opleiding moeten er faciliteiten beschikbaar zijn voor het uitvoeren van praktijkactiviteiten in de onderwijspraktijk (omvang hiervan verschilt per module).
In een individueel intakegesprek worden bovenstaande instroomeisen getoetst. Indien een kandidaat andere relevante scholingen heeft gevolgd, zijn er mogelijkheden voor vrijstelling voor één of meerdere modules.
 


ModuleData
Prikkelend lesgeven vanuit een verantwoord ontwerp
10 bijeenkomsten
Dinsdag 15 september, 29 September, 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 December, 15 december 2020, 5 januari, 19 januari en 
9 februari 2021.
Toetsen in de praktijk
6 bijeenkomsten
Dinsdag 9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april, 11 mei en 25 mei 2021.
EBP I
7 bijeenkomsten
Dinsdag 8 juni, 22 juni, 7 september, 21 september, 5 oktober, 26 oktober en 9 november 2021.
Coachen van studenten 
6 bijeenkomsten
Dinsdag 16 november, 30 november, 14 december 2021, 11 januari en 25 januari en 8 februari 2022.
Innovatief ontwerpen 
6 bijeenkomsten
Dinsdag 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 april, 26 april en 10 mei 2022.
*Let op: planning en alle genoemde data onder voorbehoud.
 

ModuleData
Prikkelend lesgeven vanuit een verantwoord ontwerp
10 bijeenkomsten
Dinsdag 24 september, 8 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december 2019, 7 januari, 21 januari, 4 februari en 11 februari 2020.
Toetsen in de praktijk
6 bijeenkomsten
Dinsdag 3 maart, 17 maart, 7 april, 21 april, 12 mei en 26 mei 2020.
EBP I
7 bijeenkomsten
Dinsdag 2 juni, 16 juni, 30 juni, 1 september, 8 september, 22 september en 6 oktober 2020.
Coachen van studenten 
6 bijeenkomsten
Dinsdag 27 oktober, 10 november, 24 november, 8 december 2020, 12 januari en 26 januari 2021.
Innovatief ontwerpen 
6 bijeenkomsten
Dinsdag 2 februari, 16 februari, 2 maart, 16 maart, 30 maart en 13 april 2021.
*Let op: planning en alle genoemde data onder voorbehoud.
 
Studiekosten voor de volledige basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk: € 9.342,- (2018 - 2019, exclusief maatwerktraject: professionaliseren van eigen handelen). Studiekosten zijn aftrekbaar bij de belasting. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie over wat voor jou van toepassing is. 

Studiekosten van de afzonderlijke modules:
Module 1: Prikkelend lesgeven vanuit een verantwoord ontwerp: € 2.500,-
Module 2: Toetsen in de praktijk: € 1.396,-
Module 3: Toepassen Evidence based practice (EBP): onderbouw je onderwijsinhoud met wetenschappelijke literatuur (EBP) € 2.015,-
Module 4: Coachen van individuele studenten: € 1.396,-
Module 5: Innovatief ontwerpen: € 2.035,-
Inschrijven kan via het online inschrijfformulier.

Inhoudelijke informatie:
Liesbeth Neeskens
T (020) 59 88607
E l.neeskens@vu.nl

Inschrijving, planning, betaling:
Sjoukje Colenbrander
T (020) 59 86903
E s.colenbrander@vu.nl