Programma Sturen en Beïnvloeden (PSB) in een academische context

Het Programma Sturen en Beïnvloeden (PSB) in een academische context wordt aangeboden aan medewerkers die zich willen verbreden en/of zich willen voorbereiden op staf- en managementfuncties met een ruimere verantwoordelijkheid. Het programma is aanvankelijk ontwikkeld als Professional & Management Development programma (PMD) voor de Universiteit van Amsterdam (UvA) en heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een kans om sturing te geven aan je eigen ontwikkeling, grenzen te verleggen, je repertoire te vergroten, samen te werken en invloed uit te oefenen op je directe werkomgeving.

Voor wie

Het programma is geschikt voor medewerkers met een substantiële ervaring als staf- of beleidsmedewerker, leidinggevende, project- of programmamanager. Je committeert je aan het programma door je te willen ontwikkelen en door je eigen grenzen te onderzoeken en te verleggen.

Resultaat

  • Je krijgt meer inzicht in de organisatieprocessen binnen de academische context en bent in staat om je eigen handelen te beïnvloeden, keuzes te maken en effectiever en efficiënter op te treden; 
  • Je groeit in je functie en/of groeit naar een functie met grote(re) verantwoordelijkheid; 
  • Je bouwt een breed netwerk op.
     

Inhoud en werkwijze

De werkwijze binnen het programma is een opmaat voor de werkwijze en samenwerking in je (toekomstige) professionele beroepspraktijk.

  • Het programma bevat een mix van theorie en praktijk, van actie en reflectie, van accent op individu en op de academische context.
  • Je voert praktijkopdrachten uit, legt een meesterproef af en verantwoordt je met een portfolio.
  • Het programma is een co-productie van programmaleiding en deelnemers in samenwerking met rolmodellen en hooggekwalificeerde coaches, docenten en trainers.
  • Deelname wordt afgerond met een certificaat.

Omvang en tijdsinvestering

Het programma omvat zes 2-daagse seminars/werkateliers, vier bijeenkomsten van 1 dag en vijf thematische workshops van 1 dagdeel. Na het tweede seminar starten professioneel begeleide intervisiegroepen die elkaar maandelijks gedurende enkele uren ontmoeten.

Onderdeel van het traject zijn twee praktijkopdrachten, één van ca. 30 uur en één van tenminste 60 uur. De tijdbelasting is één dag in de week. Je investeert in je eigen ontwikkeling door zelfstudie, intervisie en uitvoering van de opdrachten.
Door de programmaleiding worden met de deelnemers afspraken gemaakt over hun commitment aan het leertraject voor zichzelf en hun collega-deelnemers.


Kosten

De kosten bedragen € 10.000,- per deelnemer. Dit zijn de kosten van het volledige programma inclusief verblijfkosten en exclusief boeken (literatuur) en reiskosten. 
Bij de UvA kan er beroep worden gedaan op het Employability Fonds voor de betaling van de cursuskosten.

Meer informatie

Indien gewenst kan ook voorafgaand aan de aanmelding een individuele afspraak worden gemaakt. Neem daarover contact op met Karen van Oyen op e-mail k.e.m.van.oyen@vu.nl.

Aanmelding en intakeprocedure

Er kunnen maximaal 16 personen deelnemen. Aanmelding voor het programma gaat via het online inschrijfformulier.

Aangemelde kandidaten voeren een intakegesprek met de programmaleiding waarin onder meer ervaring, drijfveren, ambities, motivatie, leerwensen en een aantal persoonlijke kwaliteiten aan de orde komen. Een zelf-assessment vormt de basis voor dit gesprek.