Lerarenopleider: opleiding

Lerarenopleiders bepalen in hoge mate de kwaliteit van leraren. Deze leraren zijn op hun beurt een cruciale factor in de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs. Van lerarenopleiders, zowel instituutsopleiders als schoolopleiders, wordt veel verwacht. De kennis over de functie van lerarenopleider en wat zij moeten kennen en kunnen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat brengt vragen met zich mee als: 

 • Hoe kan ik mijn kwaliteiten als lerarenopleider bewuster inzetten en verder ontwikkelen?
 • Hoe blijf ik op de hoogte van recente inzichten en kan ik mijn werk beter theoretisch onderbouwen?
 • Hoe maak ik een inspirerende verbinding tussen theorie en praktijk?
 • Hoe doe en begeleid ik praktijkgericht onderzoek?

Herken je dit? Dan is de Opleiding Lerarenopleider hét traject voor jou.
Kenmerken van de opleiding zijn:

 • een krachtige wisselwerking tussen praktijk en theorie;
 • een stevige kennismaking met wat bekend is uit recent internationaal onderzoek;
 • directe toepasbaarheid;
 • intensief samenwerkend leren in kleine groepen;
 • docenten die hun sporen hebben verdiend in de begeleiding en organisatie van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders en het onderzoek daarin.
 • intersectoraal: van en met andere schoolleiders uit PO, VO, MBO HBO en WO.
De Opleiding Lerarenopleider is een initiatief van de Vrije Universiteit, in samenwerking met de Hogeschool Windesheim en lectoren van Fontys Hogeschool Tilburg. De docenten hebben hun sporen verdiend in de begeleiding en organisatie van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders, en het onderzoek daarna. Zij publiceren regelmatig in (internationale) peer-reviewed tijdschriften. Ze hebben een hart voor onderwijs en leren, en verbinden hun internationale expertise met de dagelijkse praktijk van het opleiden.

Opleiding tot lerarenopleider

Met de Opleiding Lerarenopleider kun je (nog beter):

 • een breed repertoire aan opleidingsdidactische en begeleidingsvaardigheden inzetten in diverse rollen;
 • het eigen onderwijs onderzoeksmatig benaderen en studenten begeleiden in het verrichten van onderzoek;
 • vorm geven aan je eigen professionele ontwikkeling en de bekwaamheden verwerven voor ‘geregistreerd lerarenopleider':
 • samen met andere opleiders betekenis geven aan nieuwe ontwikkelingen in de beroepsgroep en in de eigen praktijk van (samen) opleiden.

Dat kan zijn in de context van een opleidingsinstituut voor eerste- of tweedegraads leraar of in de context van een school. Onze deelnemers vertegenwoordigen samen alle sectoren van het onderwijs van primair en voortgezet onderwijs, tot middelbaar en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Wij verwelkomen deze verschillende contexten en opleidingspraktijken die het leren van en met elkaar en de dialoog stimuleren!

Je ontvangt na afloop een certificaat voor de gevolgde module(n).
Na afronding van de module Professionele ontwikkeling en registratie (incl. assessment en registratie) ontvang je een bewijs van registratie in het beroepsregister VELON/BRLO.


De opleiding is voor lerarenopleiders (zowel schoolopleiders als instituutsopleiders) met minimaal één jaar ervaring als opleider of begeleider van studenten en/of collega's. Dat kan zijn in de context van een opleidingsinstituut voor eerste- of tweedegraads leraar of in de context van een school. Onze deelnemers vertegenwoordigen samen alle sectoren van het onderwijs van primair en voortgezet onderwijs tot middelbaar en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Wij verwelkomen deze verschillende contexten en opleidingspraktijken die het leren van en met elkaar en de dialoog stimuleren!

Twijfel je over de instapeisen? Mail ons je specifieke vraag!


De opleiding bestaat uit vier modulen. Deze kun je afzonderlijk of als een gehele opleiding volgen.

Naast de basismodulen bieden we in het studiejaar 2019-2020 ook aan:

Module Voortgezette Opleidingsdidactiek
Masterclass Grondslagen van het lerarenopleiden

In het voorjaar van 2020 de module Voortgezette coaching en begeleiding. De data van deze bijeenkomsten zullen in november bekend gemaakt worden.

De bijeenkomsten zijn gepland op de dinsdag en bieden een mix van bruikbare kennis over het opleiden van leraren en oefeningen en praktijkopdrachten om deze kennis te leren toepassen, en dialoog met elkaar om persoonlijke betekenisgeving te stimuleren. Er is veel aandacht voor het samen leren met collega’s vanuit diverse achtergronden. 

Wij informeren na elke module bij onze deelnemers hoe zij de module ervaren hebben en of zij de module nuttig en bruikbaar vonden voor hun opleidingspraktijk en expertise. De volgende citaten zijn afkomstig uit enkele van deze evaluaties:

"Erg waardevol en de modules sluiten goed op elkaar aan."

"De cursus heeft me geholpen visie te ontwikkelen op opleiden in de school en gaf me handvatten voor activiteiten die een verandering inzetten!"
 

"De opleiding is inhoudelijk sterk en direct toepasbaar in de praktijk, waardoor het effect ervan al snel zichtbaar wordt in mijn dagelijkse werk."

Benieuwd naar hoe anderen de opleiding ervaren hebben? Lees de interviews met deelnemers aan de Opleiding tot lerarenopleider.


Basismodules 

2019

 
10 september 13:30-16:30 uur Prof. ontwikkeling en registratie 1
17 september 
09:30-16:00 uur
 Opleidingsdidactiek 1
8 oktober 
09:30-16:00 uur
 Opleidingsdidactiek 2
29 oktober 
09:30-16:00 uur
 Coaching en begeleiding 1
26 november
09:30-16:00 uur
 Coaching en begeleiding 2
2020      


14 januari
09:30-16:00 uur
 Onderzoek doen en begeleiden 1
21 januari 
13:30-16:30 uur
 Prof.ontwikkeling en registratie 2
10 maart 
13:30-16:30 uur     Onderzoek doen en begeleiden 2
24 maart
13:30-16:30 uur
 Prof.ontwikkeling en registratie 3
21 april 
13:30-16:30 uur    
 Onderzoek doen en begeleiden 3
data in mei/juni  

 Prof.ontwikkeling en registratie, assessment
16 juni 
15:00-17:00 uur
 Afsluiting

 Verdiepingsmodules

2019
12 november13:30-16:30 uur Voortgezette opleidingsdidactiek 1
19 november13:30-16:30 uur Masterclass Grondslagen van lerarenopleiden
10 december13:30-16:30 uur Voortgezette opleidingsdidactiek 2
2020

7 april13:30-16:30 uurMassterclass Grondslagen van het lerarenopleiden

Modulecontacturenstudielasturenkosten
Opleidingsdidactiek    13    25 € 825/€ 725*
Coaching en begeleiding    13    20 € 625/€ 525*
Onderzoek doen en begeleiden   12,5    30 € 825/€ 725*
Prof.ontwikkeling en registratie
(excl. assessment)
     9    32 € 625/€ 525*
Prof.ontwikkeling en registratie (incl. assessment)    12    37 € 1275/€ 1125*
Voortgezette opleidingsdidactiek     6    12 € 425/€ 325*
Masterclass Grondslagen van het lerarenopleiden     3     3 € 125/€ 100*
GEHELE OPLEIDING excl. beroepsregistratie    47,5    107 € 2900/€ 2500*
GEHELE OPLEIDING incl. beroepsregistratie    50,5    112 € 3550/€ 3100*
                                                                           (* gereduceerd tarief voor Opleidingsscholen VU)   
Locatie

Vrije Universiteit- De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (10 minuten lopen van NS station Amsterdam-Zuid)

Direct aanmelden