ERK in de praktijk: film en tv series

Voor wie?

Docenten Engels bovenbouw havo en vwo.
Het is ook mogelijk de studiedag op school - in-company - te organiseren, eventueel ook voor andere talen. Neem daarvoor contact op met de cursusleider.

Op deze studiedag gaat het om film, tv series en verhalende video’s voor de Engelse les in de bovenbouw, op ERK niveaus B1 en B2 niveau.

Het vernieuwde ERK beschrijft allerlei praktische aanknopingspunten voor het gebruik van films en series in de dagelijkse lespraktijk. 

Films en series zijn op diverse manieren in te zetten in de taalles. Denk aan het oefenen van de taalvaardigheden of het verwerven van woordenschat naar aanleiding van een film of series zoals Black Mirror.  Een tv series kan zelfs gebruikt worden als een lesmethode. Een lessenreeks rond bijvoorbeeld Stranger Things geeft mogelijkheden on de vaardigheden integraal te oefenen en te toetsen over een langere periode. Hoe dat in zijn werk gaat en allerlei praktijkvoorbeelden staan centraal op deze dag.

Op de dag komen allerlei praktische werkvormen en technieken aan de orde, die de docent direct in kan zetten en kan gebruiken als voorbeelden voor eigen lesmateriaal.

Inhoud

Film en TV series bieden in onze digitale tijd ongekend veel mogelijkheden voor de docent Engels.
Uitgangspunten voor de studiedag:

  • motiverende lessen en lessenseries naar aanleiding van een interessante Netflix of Amazon Prime uitzendingen
  • de vaardigheidsschalen en niveaus van het ERK anno 2019
  • voorbeelden van concrete lessenreeksen
  • voorbeelden om specifieke vaardigheden te oefenen
  • leren zelf lesmateriaal rond films en tv series te maken

Voor de laatste ontwikkelingen zie www.kernvakengels.nl

Contact en informatie

Onderdeel professionele ontwikkelingVakinhoudelijk
Validatie Lerarenregisteraanvraag opgeschort
Datum
dinsdag 9 april 2019
Tijd
10.00-15.30 uur
Plaats
VU hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
CursusleiderJan Mulder jonomul@me.com
Prijs
€ 320,- inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch
Contacte.vander.berg@vu.nl
InschrijvenTot 4 weken voor aanvang; neem daarna eerst contact op 020-5989240. Digitaal inschrijven of inschrijfformulier downloaden via Inschrijven.