Docentenopleiding hbo-docent medisch-biologische vakken

<< Terug naar cursusoverzicht Sport, zorg en veiligheid

Ben je op zoek naar een opleiding tot hbo-docent en heb je een master in een medisch-biologische richting zoals Bewegingswetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Biomedische Wetenschappen en aanverwante studies? De Vrije Universiteit Amsterdam biedt afgestudeerden van deze studierichtingen een unieke vakgerichte opleiding om zich te ontwikkelen tot theorie-docent in het hbo.
In de opleiding ontmoet je vakgenoten, deel je kennis en ervaringen en ontwikkel je je op vakdidactisch en vakinhoudelijk gebied.

Informatieclip

Bekijk hier een informatieclip voor geïnteresseerden in opleiding tot hbo-docent medisch biologische vakken.

docentenopleiding-bdb

Beroepsperspectief

Alumni van de docentenopleiding hbo-docent medisch-biologische vakken hebben met succes een baan gevonden binnen het hbo bij beroepsopleidingen als Fysiotherapie, Verpleegkunde, MBRT, Verloskunde, Oefentherapie Mensendieck, Oefentherapie Cesar, Gezondheidsmanagement, Academies Lichamelijke Opvoeding, Sport & Bewegen, Sport Management & Ondernemen en Bewegingstechnologie. Afhankelijk van de vooropleiding verzorgen zij theorie- en vaardigheidslessen in vakken als anatomie, (inspannings)fysiologie, (sport)psychologie, gezondheidskunde, methodologie en bewegingsanalyse, begeleiden zij tutorgroepen en/of afstudeerstages en zijn zij actief betrokken bij onderwijsontwikkeling en coaching. Afhankelijk van je Masteropleiding kun je daarnaast nog denken aan docentschappen binnen hbo-opleidingen zoals biomedische wetenschappen en medisch laboratoriumonderzoek.

Doel en resultaat

Het doel van de opleiding hbo-docent medisch-biologische vakken is het verwerven van de competenties van een beginnende docent:

 • Didactisch handelen 
 • Toetsen en Beoordelen 
 • Signaleren en Integreren van ontwikkelingen 
 • Professionaliseren 
 • Samenwerken
Na afloop van de opleiding beschik je over kennis, inzicht, vaardigheden en attituden om als docent te functioneren en je taakuitvoering kritisch te evalueren en optimaliseren.

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB)

Deze opleiding is gericht is op het behalen van de ‘Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid’ (BDB). Wanneer je de opleiding met succes hebt voltooid, ontvang je het BDB-certificaat. Hogescholen stellen een dergelijke didactische bevoegdheid doorgaans als voorwaarde voor het verkrijgen van een (vaste) aanstelling als docent.

Inhoud en werkwijze

Het opleidingsprogramma bestaat uit didactische cursussen, een professionaliseringstraject, een cursus onderwijsinnovatie en een stage. In overleg met de opleiding zoek je een stageplaats binnen het hbo waar je het geleerde in de praktijk kunt brengen en ervaring op kunt doen. De stage neemt gemiddeld 1 dag per week in beslag. Binnen de didactische cursussen vindt thuis kennisoriëntatie plaats aan de hand van opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten staat veelal de praktische toepassing centraal en werk je aan de hand van oefeningen/opdrachten veel met elkaar samen in subgroepjes. Deze werkwijze maakt het noodzakelijk dat je elke bijeenkomst bijwoont en actief participeert; aanwezigheid is verplicht.

Toetsing

Om de docentenopleiding af te ronden dient de deelnemer aan de hand van een beoordelingsportfolio en een beoordelingsgesprek te bewijzen de docentcompetenties op het niveau van een beginnend docent te bezitten. Deelnemers die de opleiding met succes afronden ontvangen een certificaat.

Kijk voor meer informatie over de docentenopleiding hbo-docent medisch-biologische vakken in de digitale informatiegids (.pdf).

Waarom deze opleiding volgen?

 • je leert je medisch-biologische kennis te vertalen, middels vakdidactiek naar alle aspecten van het hoger onderwijs; 
 • je leert het docent vakmanschap vanuit een vakinhoudelijke invalshoek; 
 • je behaalt je BDB; 
 • de opleiding is een zeer toegankelijk opstap naar het beroep als docent, om deze opleiding te volgen hoef je nog geen onderwijsaanstelling te hebben; 
 • je wordt door ons geholpen met het vinden van een stageplaats; 
 • de opleiding biedt een uitstekend beroepsperspectief; 
 • je wisselt zowel didactische als vakdidactische kennis uit met vakgenoten; 
 • je verwerft in een relatief korte periode de kennis, vaardigheden en attituden om succesvol te kunnen zijn als docent binnen het HBO.

Deelnemers aan het woord

Geregeld interviewen we onze deelnemers om hen te vragen naar hun ervaringen met de docentenopleiding medisch-biologische vakken. Waarom kozen zij voor deze opleiding, welke invloed had deze op hun loopbaan en welke tips geven zij mee aan toekomstige deelnemers?

Sybren Mulder“Op de universiteit heb je vaak veel theorie en weinig praktijk, maar dit was erg praktisch en gericht op hbo onderwijs. Een verademing, je leert echt vaardigheden!”
- Sybren Mulder

Lees het volledige interview
Marthe Heitbrink“Wat ik goed vond, is dat je meteen begint met stagelopen, hier leer je veel en kan je de theorie meteen toepassen in de praktijk.”
- Marthe Heitbrink


Lees het volledige interview
Guus Rougour“Ik was 25 toen ik begon met de opleiding. Dit was een zeer waardevolle aanvulling op de master Bewegingswetenschappen; in de docentenopleiding krijg je de skills die je op de werkvloer nodig hebt.”
- Guus Rougoor

Lees het volledige interview

Contact en informatie

Periodeseptember 2017 - juni 2018
Lessen
1 dag per week op maandagen
Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam
Prijs€ 5.995,-, excl. literatuur (circa € 250,-)
Informatie
mw. drs. M.L.A. Leijdekkers (coördinator)
T  020 59 83598
E  m.c.m.roemaat@vu.nl
Aanmelden
Via het online inschrijfformulier
Let op: bij een aanmelding tot 1 mei 2017 kunnen wij garanderen dat je via ons een stageplaats kunt krijgen.
Na 1 mei kun je contact opnemen voor de mogelijkheden.