Docentenopleiding hbo-docent medisch-biologische vakken

Dé opstap om hbo-docent te worden voor iedereen met een medisch-biologische master!

Let op: deze opleiding start niet in september 2021! Of de opleiding van start gaat in 2022 is nog niet bekend. 

Ben je op zoek naar een opleiding tot hbo-docent en heb je een master in een medisch-biologische richting zoals Bewegingswetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Biomedische Wetenschappen en aanverwante studies? De Vrije Universiteit Amsterdam biedt afgestudeerden van deze studierichtingen een unieke vakgerichte opleiding om zich te ontwikkelen tot theorie-docent in het hbo. 

In de opleiding ontmoet je vakgenoten, deel je kennis en ervaringen en ontwikkel je je op vakdidactisch en vakinhoudelijk gebied.

Voor wie?

Iedereen die hbo-docent wil worden en al over een master beschikt in een medisch-biologische richting, zoals Bewegingswetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Biomedische Wetenschappen en aanverwante studies.

Waarom deze opleiding volgen?

 • je leert je medisch-biologische kennis te vertalen, middels vakdidactiek naar alle aspecten van het hoger onderwijs; 
 • je leert het docent vakmanschap vanuit een vakinhoudelijke invalshoek; 
 • je behaalt je BDB; 
 • de opleiding is een zeer toegankelijk opstap naar het beroep als docent, om deze opleiding te volgen hoef je nog geen onderwijsaanstelling te hebben; 
 • je wordt door ons geholpen met het vinden van een stageplaats; 
 • de opleiding biedt een uitstekend beroepsperspectief; 
 • je wisselt zowel didactische als vakdidactische kennis uit met vakgenoten; 
 • je verwerft in een relatief korte periode de kennis, vaardigheden en attituden om succesvol te kunnen zijn als docent binnen het HBO.
 

Let op: deze opleiding start niet in september 2021! Of de opleiding van start gaat in 2022 is nog niet bekend.


Ben je op zoek naar een opleiding tot hbo-docent en heb je een master in een medisch-biologische richting zoals Bewegingswetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Biomedische Wetenschappen en aanverwante studies? De Vrije Universiteit Amsterdam biedt afgestudeerden van deze studierichtingen een unieke vakgerichte opleiding om zich te ontwikkelen tot theorie-docent in het hbo.
In de opleiding ontmoet je vakgenoten, deel je kennis en ervaringen en ontwikkel je je op vakdidactisch en vakinhoudelijk gebied.
Iedereen die hbo-docent wil worden en al over een master beschikt in een medisch-biologische richting, zoals Bewegingswetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Biomedische Wetenschappen en aanverwante studies.
 • je leert je medisch-biologische kennis te vertalen, middels vakdidactiek naar alle aspecten van het hoger onderwijs; 
 • je leert het docent vakmanschap vanuit een vakinhoudelijke invalshoek; 
 • je behaalt je BDB; 
 • de opleiding is een zeer toegankelijk opstap naar het beroep als docent, om deze opleiding te volgen hoef je nog geen onderwijsaanstelling te hebben; 
 • je wordt door ons geholpen met het vinden van een stageplaats; 
 • de opleiding biedt een uitstekend beroepsperspectief; 
 • je wisselt zowel didactische als vakdidactische kennis uit met vakgenoten; 
 • je verwerft in een relatief korte periode de kennis, vaardigheden en attituden om succesvol te kunnen zijn als docent binnen het HBO.
 
Alumni van de docentenopleiding hbo-docent medisch-biologische vakken hebben met succes een baan gevonden binnen het hbo bij beroepsopleidingen als Fysiotherapie, Verpleegkunde, MBRT, Verloskunde, Oefentherapie Mensendieck, Oefentherapie Cesar, Gezondheidsmanagement, Academies Lichamelijke Opvoeding, Sport & Bewegen, Sport Management & Ondernemen en Bewegingstechnologie. Afhankelijk van de vooropleiding verzorgen zij theorie- en vaardigheidslessen in vakken als anatomie, (inspannings)fysiologie, (sport)psychologie, gezondheidskunde, methodologie en bewegingsanalyse, begeleiden zij tutorgroepen en/of afstudeerstages en zijn zij actief betrokken bij onderwijsontwikkeling en coaching. Afhankelijk van je Masteropleiding kun je daarnaast nog denken aan docentschappen binnen hbo-opleidingen zoals biomedische wetenschappen en medisch laboratoriumonderzoek.
Het doel van de opleiding hbo-docent medisch-biologische vakken is het verwerven van de competenties van een beginnende docent:
 • Didactisch handelen 
 • Toetsen en Beoordelen 
 • Signaleren en Integreren van ontwikkelingen 
 • Professionaliseren 
 • Samenwerken
Na afloop van de opleiding beschik je over kennis, inzicht, vaardigheden en attituden om als docent te functioneren en je taakuitvoering kritisch te evalueren en optimaliseren.

Deze opleiding is gericht is op het behalen van de ‘Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid’ (BDB). Wanneer je de opleiding met succes hebt voltooid, ontvang je het BDB-certificaat. Hogescholen stellen een dergelijke didactische bevoegdheid doorgaans als voorwaarde voor het verkrijgen van een (vaste) aanstelling als docent.
Het opleidingsprogramma bestaat uit didactische cursussen, een professionaliseringstraject, een cursus onderwijsinnovatie en een stage. In overleg met de opleiding zoek je een stageplaats binnen het hbo waar je het geleerde in de praktijk kunt brengen en ervaring op kunt doen. De stage neemt gemiddeld 1 dag per week in beslag. Binnen de didactische cursussen vindt thuis kennisoriëntatie plaats aan de hand van opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten staat veelal de praktische toepassing centraal en werk je aan de hand van oefeningen/opdrachten veel met elkaar samen in subgroepjes. Deze werkwijze maakt het noodzakelijk dat je elke bijeenkomst bijwoont en actief participeert; aanwezigheid is verplicht.
Om de docentenopleiding af te ronden dient de deelnemer aan de hand van een beoordelingsportfolio en een beoordelingsgesprek te bewijzen de docentcompetenties op het niveau van een beginnend docent te bezitten. Deelnemers die de opleiding met succes afronden ontvangen een certificaat.
 
Geregeld interviewen we onze deelnemers om hen te vragen naar hun ervaringen met de docentenopleiding medisch-biologische vakken. Waarom kozen zij voor deze opleiding, welke invloed had deze op hun loopbaan en welke tips geven zij mee aan toekomstige deelnemers?
Joyce_BennerWat deze opleiding echt heeft ten opzichte van een korte BKO-cursus is dat je langere tijd meedraait op een hbo-instelling en daardoor meer tijd hebt om jezelf als docent en professional te ontwikkelen." 
- Joyce Benner, promovendus 

Lees het volledige interview met Joyce Benner
Hanneke_Broekman“Het is een mooi traject waarin je in veel leert over het docentschap. Daarnaast doe je ervaring op met competenties die je in ieder werkveld kan gebruiken.”
- Hanneke Broekman, wijkverpleegkundige en docent 

Lees het volledige interview met Hanneke Broekman
Cobi_Kroese“Er wordt op een prettige ontspannen manier lesgegeven waarbij fouten gemaakt mogen worden om ervan te leren.” 
- Cobi Kroese, verpleegkundig specialist cardiologie

Lees het volledige interview met Cobi Kroese
Periodeseptember 2020 - juni 2021
Lessen
1 dag per week. Opleidingsdag: vrijdag*
*Wanneer er veel aanmeldingen zijn voor deze opleiding kan het zijn dat de opleidingsdag verplaatst wordt naar donderdag.
Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam
Prijs€ 5.995,-, excl. literatuur (circa € 250,-)
Informatie
mw. drs. I.M.A. Boon (coördinator)
T  020 59 88603
E  i.boon@vu.nlempty
Aanmelden
Via het online inschrijfformulier
Let op: bij een aanmelding tot 1 mei 2020 kunnen wij garanderen dat je via ons een stageplaats kunt krijgen.
Na 1 mei kun je contact opnemen voor de mogelijkheden.
 • Master Docent HGZO