Wetenschappelijke teksten begrijpen en schrijven

Gebruik bestaand onderzoek voor de onderwijspraktijk en onderbouw de eigen onderzoeksvraag op wetenschappelijke wijze


< Terug naar overzicht met alle academische modules voor hbo-docenten

Onderzoek naar leren, doceren en beleid is binnen het onderwijs aan de orde van de dag. De resultaten staan beschreven in wetenschappelijke artikelen die voor u als docent niet altijd even gemakkelijk te doorgronden zijn. Dat is jammer, want de inhoud kunt u vaak wel goed toepassen bij het lesgeven of het ontwikkelen van een curriculum. In deze module leert u bestaand onderzoek te gebruiken voor uw onderwijspraktijk. U krijgt handvatten om wetenschappelijke artikelen beter te leren lezen en de conclusies op waarde te schatten.
Ook leert u de eigen onderzoeksvraag wetenschappelijk te onderbouwen en op een heldere manier te formuleren. De verkregen inzichten past u direct toe bij het schrijven van een inleiding voor een eigen onderzoeksontwerp.

Voor wie?


Docenten in het primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs die beter willen worden in het doorgronden van wetenschappelijke artikelen. Deelnemers willen eigen onderwijskundige praktijkvragen goed leren formuleren en deze inbedden in wetenschappelijk literatuur.

Resultaat


  • U bent in staat de kern van wetenschappelijke teksten samen te vatten aan de hand van het interactieve model van Maxwell voor onderzoeksontwerp. 
  • Wetenschappelijke teksten kunt u toetsen op toepassing binnen de eigen onderwijspraktijk. Bij het beschrijven en beoordelen ervan leert u gangbare begrippen te hanteren, zoals validiteit, betrouwbaarheid en steekproefgrootte. U bent in staat om te beoordelen of gestelde conclusies gerechtvaardigd zijn. 
  • Een eigen onderwijskundige praktijkvraag kunt u omzetten naar een onderzoeksvraag, geformuleerd volgens het CARS-model van John Swales. 
  • Voor uw onderzoek schrijft u een inleiding, zoekt u relevante wetenschappelijke literatuur en verwijst u op een correcte manier naar de gehanteerde bronnen.

Docent

Anne de la Croix
Dr. Anne de la Croix, Universitair Docent en van oorsprong taalwetenschapper en docent Nederlands.
Anne is gepromoveerd in Engeland en heeft een passie voor alles wat met taal, communicatie en onderwijs te maken heeft.

Inhoud en werkwijze


  • Deze module is opgezet op basis van het principe van de ‘flipped classroom’. Aan de hand van digitaal instructiemateriaal maakt u zich thuis de theorie eigen. Tijdens de bijeenkomsten gaat u actief aan de slag met opdrachten op basis van bestudeerde leerstof. U krijgt direct feedback van de docent en de overige deelnemers op de uitgevoerde praktijkopdrachten.
  • Gelijk vanaf de eerste les start u met twee opdrachten. Voor de eerste opdracht schrijft u een kritische bespreking van een Engelstalig artikel over het hoger onderwijs. U kunt de kern uit het artikel destilleren en deze op academische wijze verwoorden. Daarbij leert u te verwijzen op basis van de APA-lijst voor bronnenlijsten. Aan de hand van een interactieve skypesessie met een auteur van een wetenschappelijk artikel krijgt u meer inzicht hoe een dergelijk artikel tot stand komt. 
  • Bij de tweede opdracht formuleert u een inleiding met een onderzoeksvraag voor een onderwerp waar u onderzoek naar wilt doen. U maakt duidelijk wat u wel en niet weet over het onderwerp en onderbouwt dit aan de hand van relevante wetenschappelijke literatuur.

Praktische informatie

Aantal bijeenkomsten6 dagen
Data bijeenkomstenworden z.s.m. bekend gemaakt
Studiebelasting6 EC (168 uur)
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam
Kosten€ 1.470
InschrijvenVia het online inschrijfformulier die beschikbaar komt wanneer de cursus data bekend zijn.

Contact en aanmelden


Interesse? Wanneer u het online interesseformulier invult, brengen wij u ervan op de hoogte wanneer (nieuwe) opleidingsdata worden ingepland.

Voor inhoudelijke informatie over deze module kunt u contact opnemen met:
Dr. Anne de la Croix
E  anne.dela.croix@vu.nl

Voor praktische informatie over inschrijving, betalen en planning kunt u contact opnemen met:
Studentzaken Hoger Onderwijs
E  ho.ucgb@vu.nlempty