Werken met een opleidingsbreed toetsprogramma (SKE 2) – trainingstraject

Een toetsbekwame organisatie begint bij een goed doordacht toetsprogramma: Waar worden de verschillende eindtermen getoetst, hoe is de opbouw van de leerlijnen georganiseerd, hoe worden verschillende toetsvormen gespreid en hoe kan je als opleidingsdirecteur garanderen (en daarmee als examencommissie borgen) dat een student die de eindstreep van de opleiding haalt, ook daadwerkelijk alle eindtermen in voldoende mate gerealiseerd heeft?  Zo’n toetsprogramma stel je een keer op, maar dat moet vervolgens ook onderhouden worden; hoe zorg je dat het actueel blijft, welke afspraken verbind je eraan, wie betrek je daar allemaal bij en welke rol krijgt dat document in de opleiding? Al deze elementen komen in de set van 2 workshops aan bod.

Voor wie?

Iedereen die op het niveau van de opleiding met toetsing bezig is: Opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, programmacoördinatoren, leerlijncoördinatoren, toetscoördinatoren, etc.  Voor examencommissieleden adviseren wij voor vergelijkbare thematiek een bijeenkomst uit ons aanbod voor examencommissies.

Toelatingseisen

Deelnemers dienen toetskennis op BKE-niveau te beheersen. Een BKE-certificaat is geen vereiste, maar in dat geval zal u wel gevraagd worden een BKE-handboek door te nemen of een diagnostische toets te doen, zodat u weet welke hiaten u voorafgaand aan de eerste bijeenkomst moet vullen.

Doel en resultaat

Na afloop is de deelnemer in staat de kwaliteit van het toetsprogramma te analyseren en verbeteracties te formuleren. Deze workshop biedt de mogelijkheid om een SKE-dossier op te bouwen door ook SKE 1, 3 en 4 te volgen. Ook is tegen meerprijs deelcertificering  mogelijk op het SKE-2 criterium. Hiervoor moet u het ontwikkelde toetsprogramma en een reflectiedocument inleveren en wordt een criteriumgericht interview afgenomen.

Inhoud en werkwijze

Variant 1:
Twee workshops:  In de eerste workshop wordt er informatie gegeven over het nut van toetsplannen en wordt door de deelnemers gediscussieerd over de gewenste inhoud van het toetsplan. Op basis van de resultaten wordt gekozen voor het meest geschikte format. De huiswerkopdracht is om op basis van de opleidingseindtermen en de toetsmatrijzen van de afzonderlijke vakken het toetsprogramma in te vullen. In de tweede workshop wordt dit programma vervolgens geanalyseerd op consistentie en er worden verbeterpunten geformuleerd en gekoppeld aan verantwoordelijke en te betrekken actoren. Deze worden in een tijdlijn geplaatst. Tegen meerprijs kan het eindproduct worden ingeleverd, gecombineerd met een reflectieverslag en kan na een interview leiden tot een certificaat op SKE2. 

Variant 2:
De workshops maken deel uit van een volledig SKE-traject. Deze trajecten worden uitsluitend als maatwerk aangeboden voor een opleiding, faculteit of instelling. Binnen een traject ligt de focus breder, namelijk op het in samenwerking verhogen van de toetsbekwaamheid in de organisatie. De deelnemers werken allemaal aan hun eigen project, maar hebben wel contact met elkaar en wisselen ook kennis en ervaringen uit, die alle projecten naar een hoger plan trekken.
Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
2 workshops van 3 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting
Actieve participaties in beide workshop; invullen van het toetsprogramma is afhankelijk van de omvang van de opleiding en de beschikbaarheid van toetsmatrijzen in de opleiding.
Locatie
In overleg.
Prijsindicatie€ 1800,- voor twee workshops.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Min. 6, max. 12 deelnemers; inschrijving gebeurt als groep; combineren van meerdere opleidingen is uiteraard mogelijk. Het verdient aanbeveling als niet alleen de coördinator, maar ook de verantwoordelijke opleidingsdirecteur hierin participeert.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl