Lerarenopleider: Voortgezette Opleidingsdidactiek

In de module Voortgezette Opleidingsdidactiek verdiepen deelnemers hun kennis en inzicht in het opleiden en begeleiden van docenten in de onderwijspraktijk. Het is een vervolg op de module Opleidingsdidactiek van de Opleiding Lerarenopleider van de Vrije Universiteit Amsterdam. Gedurende twee dagdelen komen zowel theoretische als praktische onderwerpen aan bod. Bijzondere aandacht is er voor de bevordering van integratie, zelfregulatie en onderzoekend leren.

Voor wie?

Ervaren lerarenopleiders die de module opleidingsdidactiek van de opleiding Lerarenopleider hebben gevolgd en/of bekend zijn met opleidingsdidactische modellen als VESIt en VELG. 
Toelatingseisen: opleiding op hbo-niveau of hoger en minimaal drie jaar ervaring als lerarenopleider in het voortgezet onderwijs of in het hoger onderwijs.

Doel en resultaat

Deelnemers verkrijgen een rijker opleidingsdidactisch handelingsrepertoire om onderwijsvernieuwingen didactisch verantwoord te kunnen integreren in het opleiden van docenten. 

Inhoud en werkwijze

De algemene vraag voor deze twee bijeenkomsten is: ‘Wat betekent vernieuwing in het onderwijs voor het opleiden en de didactiek daarvan?’. De kern wordt gevormd door integratie, zelfregulatie en onderzoekend leren. Inhoudelijk ligt de focus op een verdieping van de opleidingsdidactische modellen; de integratie bij ervaringsleren van praktijk, persoon en theorie en zelfregulatie van studenten binnen de lerarenopleiding.
De werkwijze is zowel praktisch als verdiepend. Deelnemers worden gestimuleerd voortdurend te linken met hun eigen praktijk als lerarenopleider.

Docenten

Dr. Bob Koster, lector werkplekleren bij Hogeschool Fontys en drs. Bruno Oldeboom, hoofddocent didactiek in het domein Bewegen en Educatie bij hogeschool Windesheim. Beide docenten zijn zeer ervaren in het opleiden en begeleiden van (a.s.) leraren en hun opleiders.

Locatie

Vrije Universiteit/ UCGB - gebouw Metropolitan, Buitenveldertselaan 3, 1182 AV Amsterdam (op 7 minuten loopafstand van NS station Amsterdam-Zuid).

Cursusgegevens

Data en tijddinsdag 6 februari en dinsdag 20 maart 2018 van 13.30-17.00 uur
Studielast15 uur
PlaatsVrije Universiteit Amsterdam
Metropolitan gebouw, Buitenveldertselaan 3, 1082 VA Amsterdam
Kosten€ 540 / € 490*
* gereduceerd tarief voor Opeidingsscholen VU-UCGB
Min - max10-18 deelnemers
ContactJurriën Dengerink, opleidingscoördinator j.j.dengerink@vu.nl
secretariaat: Martijn van der Berg: 020-598 9240e.vander.berg@vu.nl
Termijn inschrijvenTot 19 januari 2018. Daarna nog inschrijven? Neem eerst contact op met Jurriën Dengerink. 

Direct aanmelden