Visies op toetsing

Formuleer en verdedig een onderbouwde visie op toetsing en verbeter zo de onderwijs- en toetskwaliteit van uw opleiding

< Terug naar overzicht met alle academische modules voor hbo-docenten

Kwaliteit van toetsing blijft een belangrijk aandachtspunt in het hoger onderwijs. En terecht: studenten laten zich bij het leren in sterke mate sturen door de wijze van toetsen. Bovendien krijgen opleidingen alleen door goed te toetsen inzicht in de effecten en de kwaliteit van het geboden onderwijs. Toch heeft de aandacht voor toetsing ook minder positieve gevolgen. Te vaak zoeken opleidingen kwaliteitsverbetering in steeds gedetailleerdere procedures en regels. Dit kan afbreuk doen aan de autonomie en het werkplezier van docenten en studenten.

Om problemen bij accreditatie te voorkomen, besteden scholen veel tijd en energie aan summatieve toetsing en controle van het eindniveau. De aandacht is veel minder gericht op formatieve toetsing en goede feedback gedurende de opleiding. In deze module onderzoekt u verschillende visies op toetsing en toetskwaliteit in de onderwijskundige literatuur. U bestudeert de toetsvisies in uw eigen onderwijspraktijk en bent in staat om de toetskwaliteit binnen uw eigen onderwijsinstelling op basis van een onderbouwde visie te verbeteren.

Voor wie?


Docenten en onderwijsmanagers in het hoger onderwijs.

Toelatingseisen
Uw kennis en vaardigheden dienen op BKE-niveau te zijn. U bent dus op de hoogte van algemene kwaliteitseisen aan toetsen gesteld, zoals validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. U bent in staat toetsen en beoordelingsprocedures te construeren die aan die kwaliteitseisen voldoen.
Het gaat in deze module niet om het leren ontwerpen van goede toetsen en procedures, maar om het ontwikkelen en formuleren van een visie op toetsing.

Resultaat


  • Na afronding van deze module bent u in staat een onderbouwde visie op toetsing te formuleren en te verdedigen. 
  • Tevens kunt u aanbevelingen doen bij uw eigen onderwijsinstelling om de onderwijs- en toetskwaliteit te verbeteren.

Docent

Inhoud en werkwijze


  • U verdiept zich tijdens deze module in verschillende actuele thema’s rondom toetsing. Denk aan formatieve toetsing en feedback, peer- en selfassessment, functies van rubrics, de relatie tussen toetsing en studiesucces maar ook de relatie tussen toetsing en motivatie en de invloed van toetsbeleid op de kwaliteit van onderwijs en toetsing. 
  • U onderzoekt de verschillende visies op toetsing en toetskwaliteit in de onderwijskundige literatuur en bestudeert de toetsvisies op de eigen hogeschool. Daarbij kijkt u zowel naar de officieel beschreven en gepresenteerde visies, als naar de onofficiële visies bij docenten en studenten. U bestudeert waar de discrepantie zit en analyseert hoe de heersende visie op toetsing het leren van studenten beïnvloedt.
  • Op basis hiervan formuleert u een eigen visie op toetsing en brengt u aanbevelingen uit aan uw eigen opleiding of instelling. 
  • Lezingen van (gast)sprekers worden afgewisseld met individuele opdrachten, literatuurbesprekingen, presentaties en intervisie. 
  • U sluit de cursus af door het verdedigen van uw toetsvisie voor een ‘accreditatiepanel’.

Cursisten over deze module


- “Het is leerzaam en interessant om jezelf te dwingen van een afstand naar je eigen opleiding te kijken.”
- “Het is goed om een keer naar de verschillende culturen binnen de eigen opleiding te kijken. Hierdoor zie je het bestaande onderwijsprogramma door een andere bril.”

Praktische informatie

Aantal bijeenkomsten6 bijeenkomsten
Data bijeenkomstenworden z.s.m. bekend gemaakt
Studiebelasting6 EC (168 uur)
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam
Kostenworden z.s.m. bekend gemaakt
InschrijvenVia het online inschrijfformulier die beschikbaar wordt gesteld wanneer de cursus data bekend zijn.

Contact en aanmelden

Interesse? Wanneer u het online interesseformulier invult, brengen wij u ervan op de hoogte wanneer (nieuwe) opleidingsdata worden ingepland.
 
Voor inhoudelijke informatie over deze module kunt u contact opnemen met:
Dr. Hester Glasbeek
E  h.a.glasbeek@vu.nl

Voor praktische informatie over inschrijving, betalen en planning kunt u contact opnemen met:
Studentzaken Hoger Onderwijs
E  ho.ucgb@vu.nlempty