Visies op curriculumontwerp

Doorzie vooronderstellingen achter een onderwijsprogramma sneller en maak ze zichtbaar


< Terug naar overzicht met alle academische modules voor hbo-docenten

De manier waarop curricula in het hoger onderwijs zijn samengesteld, lijkt misschien vanzelfsprekend. Toch zijn er bij het inrichten van onderwijsprogramma’s veel verschillende invalshoeken mogelijk. Wat is een goede docent of geschikte student? Wat is de juiste beroepshouding? Wat zijn juiste toetsvormen en wat is nuttige kennis? Dit zijn slechts enkele factoren waarover opvattingen kunnen verschillen. Met deze module neemt u aan de hand van een analysemodel een kijkje achter de schermen van uw eigen opleiding. U analyseert en vergelijkt verschillende curricula en leert hoe u verborgen elementen in het onderwijsprogramma zichtbaar kunt maken.

Voor wie?


Docenten in het hoger onderwijs die in het kader van vernieuwing van het onderwijsprogramma op zoek zijn naar handvatten om het curriculum van de eigen opleiding te analyseren.

Resultaat


  • Na afronding van deze opleiding bent u in staat veronderstellingen achter een onderwijsprogramma sneller te doorzien en zichtbaar te maken.

Docent

Paul van den Bos
Dr. Paul van den Bos

Docent en opleider. Paul heeft als onderwijskundig onderzoeker gewerkt en is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Hij heeft ruime ervaring als docent onderwijskunde en scriptiebegeleider aan universiteit en hogeschool. Daarnaast heeft hij veel ervaring als onderwijskundig adviseur op een breed terrein: curriculumontwerp, toetsing, scriptiebegeleiding, activerende didactiek, etc.

Inhoud en werkwijze


  • U bestudeert de theorie, het analysemodel en de onderzoeksinstrumenten. Op basis van de opgedane kennis formuleert u een vraagstelling en analyseert u het curriculum van de eigen opleiding. Daarvoor gebruikt u zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. 
  • Tijdens de plenaire sessies vergelijkt en bediscussieert u de resultaten van uw onderzoek met medestudenten. Daarnaast is er veel ruimte voor individuele feedback van de docent op de opzet en aanpak van uw onderzoek.
  • U sluit de module af met een verslag over het uitgevoerde onderzoek en de daaruit voortgekomen ‘opleidingsscan’.

Cursisten over deze module


- “Het is leerzaam en interessant om jezelf te dwingen van een afstand naar je eigen opleiding te kijken.”
- “Het is goed om een keer naar de verschillende culturen binnen de eigen opleiding te kijken. Hierdoor zie je het bestaande onderwijsprogramma door een andere bril.”

Praktische informatie

Aantal bijeenkomsten5 bijeenkomsten
Data bijeenkomstenexacte data worden nog bekend gemaakt
Studiebelastingwordt z.s.m. bekend gemaakt
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam
Kostenworden z.s.m. bekend gemaakt
InschrijvenVia het online inschrijfformulier die beschikbaar wordt gemaakt wanneer de cursus data beschikbaar zijn.

Contact en aanmelden


Interesse? Wanneer u het online interesseformulier invult, brengen wij u ervan op de hoogte wanneer (nieuwe) opleidingsdata worden ingepland.

Voor inhoudelijke informatie over deze module kunt u contact opnemen met:
Dr. Paul van den Bos
E  p.j.p.vanden.bos@vu.nl

Voor praktische informatie over inschrijving, betalen en planning kunt u contact opnemen met:
Studentzaken Hoger Onderwijs
E  ho.ucgb@vu.nlempty