Toetsconstructie en Toetsanalyse

Hanteer op professionele wijze basisconcepten voor validiteit en betrouwbaarheid van toetsing en interpreteer toetsanalyses

< Terug naar overzicht met alle academische modules voor hbo-docenten

In het kwaliteitsdenken van hogescholen gaat steeds meer aandacht uit naar toetsen en examineren. Studenten werken voor een kwalitatief hoogwaardig diploma en het is aan u de taak om deze kwaliteit te garanderen. Het beoordelen van kwaliteit vraagt om heldere en objectieve maatstaven. Hoe vormt u zich een goed oordeel over de validiteit en betrouwbaarheid van de toetsen en tentamens in samenhang met de kwaliteit van onderwijs? Psychometrische analyses zijn daarbij onmisbaar. Het vereist gedegen kennis en vaardigheden om deze toets- en itemanalyses goed te interpreteren. Als docent, examinator, lid van een toets- of examencommissie dient u over deze kennis en vaardigheden te beschikken om correcte uitspraken te kunnen doen over kwaliteit en mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering. Deze module legt daarvoor de basis en neemt veelvoorkomende misconcepties over validiteit en betrouwbaarheid van toetsen weg.

Voor wie?


Docenten in het hoger onderwijs en examinatoren en leden van examen- en toetscommissies.

Resultaat


  • Op basis van wetenschappelijke theorieën, onderzoeken en simulaties verwerft u kennis over de basis van toetsconstructies en psychometrische analyses.
  • U bestudeert en bespreekt veelgebruikte methoden voor analyse, kengetallen en de betekenis van deze kengetallen in relatie tot onderwijsdoelen.
  • Na afronding van deze cursus kunt u op professionele wijze basisconcepten voor validiteit en betrouwbaarheid van toetsing hanteren en toetsanalyses interpreteren. Hierdoor bent u in staat om docenten, examinatoren, examen- en toetscommissies professioneel te adviseren.

Docent

Silvester Draaijer
Dr. Ir. Silvester Draaijer,
Senior teaching staff and researcher, docent, toetsexpert en beleidsmedewerker Onderwijsinnovatie en ICT.
 
 

Inhoud en werkwijze


  • De module bestaat uit drie bijeenkomsten. In de tussenliggende periode gaat u thuis zelf  met de leerstof en opdrachten aan de slag. 
  • U start de eerste dag met een introductie van de basisbegrippen, zoals betrouwbaarheid, validiteit, test- en hertest, betrouwbaarheid, KR20, KR21, Cronbach alfa, item response curves, discriminerend vermogen van toetsvragen, moeilijkheidsgraad, afleider-waarden (Rat, Rar). U oefent op basis van voorbeelddata met het bepalen en interpreteren van deze gegevens. Na afloop past u de verworven kennis en vaardigheden toe op eigen data en werkt dit uit in een toetsanalyserapport. 
  • Tijdens de tweede bijeenkomst gaat u aan de slag met het bepalen van de zak/slaaggrenzen. U maakt kennis met diverse methoden, de sterke- en zwakke punten van elk en de toepassingsmogelijkheden. U leert scores om te zetten naar cijfers en weet hoe compensatie werkt. De mogelijkheden komen aan de orde om de kwaliteit van toetsing of het onderwijs te verbeteren.
  • Op de laatste dag gaat u dieper in op de samenhang van alle begrippen. U leert de ins en outs van het construeren van toetsen en toetsvragen, verstorende factoren in het nakijkproces en gaat in op het begrip inter- en intrabeoordelaars betrouwbaarheid. U voert zelf eenvoudige berekeningen uit en maakt kennis met speciale betrouwbaarheidsmaten voor specifieke toetsvormen.
  • Elke bijeenkomst sluit u af met een korte toets waarin de belangrijkste begrippen nogmaals de revue passeren.

Praktische informatie

Aantal bijeenkomsten3 bijeenkomsten van 4 uur
Data bijeenkomstenworden z.s.m. bekend gemaakt
Studiebelasting1 EC (28 uur)
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam
Kostenworden z.s.m. bekend gemaakt
InschrijvenVia het online inschrijfformulier die beschikbaar wordt gesteld wanneer de cursus data bekend zijn.

Contact en aanmelden


Interesse? Wanneer u het online interesseformulier invult, brengen wij u ervan op de hoogte wanneer (nieuwe) opleidingsdata worden ingepland.

Voor inhoudelijke informatie over deze module kunt u contact opnemen met:
Dr. Ir. Silvester Draaijer
E  s.draaijer@vu.nl

Voor praktische informatie over inschrijving, betalen en planning kunt u contact opnemen met:
Studentzaken Hoger Onderwijs
E  ho.ucgb@vu.nlempty