Toetsbeleid ontwikkelen (SKE 3) – trainingstraject

Toetsbeleid is een getrapt proces. Onderwijsinstellingen formuleren een toetskader op basis van de geldende wettelijke verplichtingen, accreditatiekaders en hun eigen visie op onderwijzen en toetsen. Faculteiten moeten dit kader vervolgens uitwerken tot een toetsbeleid dat past bij het spectrum van opleidingen dat zij verzorgen. Een opleidingsdirecteur moet het facultaire toetsbeleid weer omzetten naar concrete afspraken, procedures en werkwijzen die passen bij de betreffende opleiding. 

Voor wie?

Iedereen die op het niveau van de opleiding met toetsing bezig is: Opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, programmacoördinatoren, leerlijncoördinatoren, toetscoördinatoren, etc.  Deze workshop is het meest effectief als de groep bestaat uit een vertegenwoordiging van alle belanghebbende partijen in de opleiding/faculteit.  Voor examencommissieleden adviseren wij voor vergelijkbare thematiek een bijeenkomst uit ons aanbod voor examencommissies.

Toelatingseisen

Deelnemers dienen toetskennis op BKE-niveau te beheersen. Een BKE-certificaat is geen vereiste, maar in dat geval zal u wel gevraagd worden een BKE-handboek door te nemen of een diagnostische toets te doen, zodat u weet welke hiaten u voorafgaand aan de eerste bijeenkomst moet vullen.

Doel en resultaat

Levert een bijdrage aan het toetsbeleid van de gehele opleiding, dan wel het toetsbeleid voor een faculteit. Het resultaat van de workshop inclusief feedbackronde en gesprek is een afgerond toetsbeleid op het niveau van opleiding dan wel faculteit.

Deze workshop biedt de mogelijkheid om een SKE-dossier op te bouwen door ook SKE 1, 2 en 4 te volgen. Ook is tegen meerprijs deelcertificering  mogelijk op het SKE-3 criterium. Hiervoor moet u het ontwikkelde toetsbeleid en een reflectiedocument inleveren en wordt een criteriumgericht interview afgenomen.

Inhoud en werkwijze

Variant 1:
Losse workshop:  Na een inleiding in doel en functie van het toetsbeleid, gaan we in de workshop snel aan de slag met het beschikbare materiaal. Afhankelijk van het gekozen niveau (facultair of opleiding) bekijken we instellingsdocumenten, facultaire documenten  en opleidingsdocumenten, om de juiste informatie bij elkaar te krijgen. Doordat we werken met een heterogene groep binnen een faculteit of opleiding, zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd en kan iedereen vanuit eigen rol en verantwoordelijkheden bepalen welke informatie wel en niet een plek moet krijgen in het document en tot welk detailniveau elementen moeten worden vastgelegd.  Na afloop van de workshop krijgt de opleiding/faculteit tijd om het resultaat verder uit te werken en te bespreken met derden. Het toetsbeleid kan vervolgens voor feedback worden toegestuurd aan de adviseur; de resultaten worden besproken in een gesprek met opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator.

Variant 2:
De workshop maakt deel uit van een volledig SKE-traject. Deze trajecten worden uitsluitend als maatwerk aangeboden voor een opleiding, faculteit of instelling. Binnen een traject ligt de focus breder, namelijk op het in samenwerking verhogen van de toetsbekwaamheid in de organisatie. De deelnemers werken allemaal aan hun eigen project, maar hebben wel contact met elkaar en wisselen ook kennis en ervaringen uit, die alle projecten naar een hoger plan trekken.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 workshop van 4 uur, een gesprek met opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator.
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting
4 uur actieve participatie in de workshop, uitwerktijd in aanloop naar de feedback. Voor opleidingsdirecteur en opleidingscoordinator een afsluitend gesprek.
Locatie
In overleg.
Prijsindicatie€ 2400,- per groep. 
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Maximaal 12 vertegenwoordigers uit alle belanghebbende geledingen van de opleiding.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: ho.ucgb@vu.nl