Taalinteractie in de onderwijspraktijk

Ontwikkel u tot een taalbewuste docent die taal op een weloverwogen manier weet in te zetten

< Terug naar overzicht met alle academische modules voor hbo-docentenempty

Als er iets is dat mensen in het dagelijks leven verbindt, dan is het taal. Zeker in het onderwijs is taal de essentiële schakel. Taal is het medium waarmee docenten communiceren met studenten, met elkaar en met het management. Toetsen of uitleg geven zonder taal is gedoemd te mislukken. Deze module leert u om de verschillende taalelementen te observeren, te beschrijven, toe te passen en te evalueren, zodat u taal als instrument bewuster kunt inzetten.

Voor wie?


Docenten in het primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs die op zoek zijn naar meer inzicht in de manier waarop taal een rol speelt bij hun functioneren als docent en in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Resultaat


  • U ontwikkelt zicht tot een taalbewuste docent die taal op een weloverwogen manier weet in te zetten.
  • Op basis van interactiepatronen kunt u gesprekken analyseren. U bent in staat de manieren te beschrijven waarop leiderschap van docenten samenhangt met taalkundige aspecten.
  • Na afronding van deze cursus kunt u situaties uit de onderwijspraktijk onderzoeken. Daarbij weet u op welke manier taalwetenschappelijke concepten, zoals narratieve technieken en metaforen, een rol spelen bij het overdragen van een boodschap.

Docenten

Anne de la Croix
Dr. Anne de la Croix
Universitair Docent en van oorsprong taalwetenschapper en docent Nederlands.
Anne is gepromoveerd in Engeland en heeft een passie voor alles wat met taal, communicatie en onderwijs te maken heeft.


Anna KaalDr. Anna Kaal

 
 
 
 

Sebastiaan DönszelmannDrs. Sebastiaan Dönszelmann

Inhoud en werkwijze


  • U wisselt hoorcolleges af met actieve werkvormen. U bezoekt de onderwijspraktijk van studiegenoten om het gebruik van taal in de praktijk te observeren en te analyseren.
  • Deze module is opgebouwd uit drie delen die elk een onderdeel van de taalwetenschap belichten. Het thema ‘de structuur van gesprekken’ leert u patronen te ontdekken in vaak chaotische interacties. Op basis van conversatieanalyse bestudeert u regelmatigheden in gesprekken. Analyse van beurtwisselingen, stiltes en interrupties geven u inzicht in de structuur ervan.
  • Als docent is didactisch leiderschap essentieel bij het overbrengen van kennis op studenten. Woordkeuze, intonatie en non-verbaal gedrag zijn allesbepalend voor het gedrag en het leren van studenten. Bij het thema ‘taal en leiderschap’ bestudeert u deze aspecten en krijgt u er grip op in de eigen onderwijspraktijk.
  • Het onderdeel ‘verhaalopbouw en metafoorgebruik’ laat u vanuit de psychologie, filosofie en taalwetenschap zien dat deze technieken essentieel zijn voor de manier waarop mensen denken, ervaren en betekenis geven aan taal. U krijgt inzicht in de manier waarop narrativiteit en metaforiek een rol spelen bij begrip en motivatie.

Praktische informatie

Aantal bijeenkomsten6 dagen
Data bijeenkomstenworden z.s.m. bekend gemaakt
Studiebelasting6 EC (168 uur)
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam
Kosten€ 1.470
InschrijvenVia het online inschrijfformulier die beschikbaar wordt gemaakt wanneer de cursus data bekend zijn.

Contact en aanmelden


Interesse? Wanneer u het online interesseformulier invult, brengen wij u ervan op de hoogte wanneer (nieuwe) opleidingsdata worden ingepland.

Voor inhoudelijke informatie over deze module kunt u contact opnemen met:
Dr. Anne de la Croix
E  anne.dela.croix@vu.nl

Voor praktische informatie over inschrijving, betalen en planning kunt u contact opnemen met:
Studentzaken Hoger Onderwijs
E  ho.ucgb@vu.nlempty