Succes- en faalfactoren van onderwijsinnovaties

Schat op gefundeerde wijze in of een voorgestelde onderwijsinnovatie kans van slagen heeft


< Terug naar overzicht met alle academische modules voor hbo-docenten

In het hoger onderwijs volgen veranderingen en innovaties elkaar in hoog tempo op. Als school moet u meebewegen met veranderende vragen uit het beroepenveld, met wisselende studentenpopulaties, nieuwe technologieën, onderwijsinzichten en doelen. Het aanpassen van de opleiding of vakdidactiek, aangescherpte toetsingsnormen of het invoeren van nieuwe ondersteunende technieken is het resultaat. Helaas blijkt uit onderzoek dat onderwijsinnovaties grote kans hebben te mislukken. Waarom? En hoe kunt u in uw onderwijspraktijk wel een duurzame innovatie of verandering realiseren? In deze module bestudeert u de algemene mechanismen die de kans op slagen of mislukken beïnvloeden.
U leert hoe de mogelijkheid op een succesvol innovatieproject te vergroten is, toegespitst op de dynamiek en organisatiekenmerken van het hoger onderwijs.

Voor wie?


Docenten en managers in het hoger onderwijs die verantwoordelijk zijn voor innovatieprojecten in hun onderwijsomgeving. Deelnemers die via formele en informele wegen willen werken aan vernieuwing in het onderwijs.

Resultaat


  • Na afronding van deze cursus beschikt u over de kennis en vaardigheden om  gefundeerd te kunnen inschatten of een voorgestelde of in gang gezette onderwijsinnovatie kans van slagen heeft en uitmondt in een duurzaam resultaat. 
  • U kunt een goed onderscheid maken tussen problemen, doelen en middelen van verandering. Daardoor bent u in staat de veranderaanpak beter te koppelen aan de context van de verandering.

Docent

Silvester Draaijer
Dr. Ir. Silvester Draaijer,
Senior teaching staff and researcher, docent, toetsexpert en beleidsmedewerker Onderwijsinnovatie en ICT.
 
 

Inhoud en werkwijze


  •  De module is wetenschappelijk georiënteerd en gaat minder in op praktijkgerichte tips en trucs. Juist de onderliggende mechanismen komen aan de orde in vragen als: Wat maakt een organisatie in het hoger onderwijs uniek? Hoe verhouden onderwijs en onderzoek zich tot elkaar? Wat leveren inzichten uit de arbeids- en organisatiepsychologie daarbij op? Wat is de impact van de informatiseringrevolutie op het onderwijs? 
  • U gaat vanaf het begin aan de slag met een verandercasus uit uw eigen onderwijspraktijk. Op basis van bestudeerde wetenschappelijke literatuur en praktijkinformatie analyseert u deze casus. Gesprekken binnen de eigen organisatie en de verworven inzichten helpen u om de beoogde verandering met meer succes in te voeren.

Praktische informatie

Aantal bijeenkomsten4 bijeenkomsten van 6 uur
Data bijeenkomstenworden spoedig bekend gemaakt
Studiebelasting6 EC (168 uur)
Per bijeenkomst 36 uur literatuurstudie, praktijkonderzoek en rapportage
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam
Kosten€ 1.470
InschrijvenVia het online inschrijfformulier die beschikbaar wordt gesteld wanneer de cursus data bekend zijn.

Contact en aanmelden


Interesse? Wanneer u het online interesseformulier invult, brengen wij u ervan op de hoogte wanneer (nieuwe) opleidingsdata worden ingepland.

Voor inhoudelijke informatie over deze module kunt u contact opnemen met:
Dr. Ir. Silvester Draaijer
s.draaijer@vu.nl

Voor praktische informatie over inschrijving, betalen en planning kunt u contact opnemen met:
Studentzaken Hoger Onderwijs
E  ho.ucgb@vu.nlempty