Studiedag het nieuwe CKV (havo, vwo)


CKV havo/vwo gaat moderniseren. OCW wil CKV een kwaliteitsimpuls geven. Vanaf het schooljaar 2017-18 gelden compleet vernieuwde eindtermen. Scholen kunnen zich tot die tijd voorbereiden op het vernieuwde examenvak.
Wat dit allemaal zal inhouden staat centraal op deze informatieve en praktijkgerichte studiedag.
De eerste studiedagen in het voorjaar van 2015 zijn een groot succes.  De deelnemers waarderen de onderlinge contacten en uitwisselingen, de diverse mogelijkheden om het vak te moderniseren, de heldere informatie en de ontspannen sfeer.

Bestemd voor:

Docenten van het examenvak CKV in de bovenbouw van havo en vwo.

Doel en resultaat

Deze studiedag heeft tot doel actuele informatie te verstrekken over de nieuwe rol en functie van het examenvak CKV in de bovenbouw van havo en vwo. Alle aspecten van CKV komen aan bod. Cursisten hebben na afloop een duidelijk beeld van de nieuwe verplichtingen en aanpassingen en zijn in staat deze toe te passen op school.

Inhoud

 • inleiding: CKV havo/vwo, wat houdt de vernieuwing in?
 • veel ruimte voor contact en uitwisseling met CKV collega’s van andere scholen
 • waar moet de school rekening mee houden?
 • welke eigen ruimte heeft de school?
 • onderzoek als verplicht onderdeel van het examenprogramma
 • handvatten voor veranderingen en aanpassingen
 • organisatie van het nieuwe vak CKV
 • ook helemaal nieuw: een cijfer voor CKV dat deel uit maakt van het combinatiecijfer
 • het dossier
 • de lessen
 • nieuwe richtlijnen voor culturele en praktische activiteiten
 • samenhang en doorlopende leerlijnen
 • geld en formatie voor CKV
 • actieplan: wat pakken we nu vast aan

Reacties van cursisten

"Actualiteit, kennis, 'deelplatform'"

"Goede aanvulling op toekomst CKV ...op naar 2025!"

Contact en informatie

Professionele ontwikkelingVakinhoudelijk
Validatie Lerarenregisteropgeschort ivm nieuwe Lerarenregister
Datawordt niet meer aangeboden
kijk naar Het nieuwe CKV in de praktijk

Tijd10.15-15.00 uur
PlaatsVU-Metropolitan gebouw, Buitenveldertselaan 3,1082 VA Amsterdam
CursusleiderJ. Mulder jonomul@me.com
Prijs€ 290,- inclusief materiaal, koffie/thee en lunch
Contact en informatie
e.vander.berg@vu.nl en www.kernvakckv.nl
InschrijvenTot 4 weken voor aanvang. Informeer daarna eerst: 020-598 9240
Digitaal inschrijven of inschrijfformulier downloaden via Inschrijven 
IncompanyNeem contact op met de cursusleider