Perspectieven op leren en onderwijsonderzoek

Weet op basis van onderzoek hoe leren werkt en verwerk dit in een onderbouwd voorstel voor uw eigen droomopleiding

< Terug naar overzicht met alle academische modules voor hbo-docenten

Als docent weet u vanuit de praktijk hoe leren werkt. Kunt u deze ervaringen ook spiegelen aan actueel onderzoek en relevante thema’s in het onderwijs? Heeft u kennis van vernieuwende didactische principes en onderwijsconcepten en zegt competentiegericht -, constructivistisch - of zelfsturend leren u iets? In deze module onderzoekt u de historische achtergrond en ideeën van deze termen. Wat betekenen ze echt? Waar komen ze vandaan en wat zijn de basisprincipes? Na afronding van deze cursus weet u niet alleen vanuit de praktijk maar ook op basis van onderzoek hoe leren werkt. Alle opgedane kennis resulteert in het ontwerp van een opleiding die zoveel mogelijk gebaseerd is op informatie over doelmatig en doeltreffend onderwijs.

Voor wie?


Docenten in het hoger onderwijs die behoefte hebben aan een verdieping van hun ideeën over onderwijs en zoeken naar onderbouwing van hun handelen.

Toelatingseisen
U dient in het bezit te zijn van een basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB).

Resultaat


  • Na afronding van deze cursus heeft u een overzicht van actueel onderzoek naar relevante thema’s in het hoger onderwijs, zoals motivatie, de rol van voorkennis, ontwikkeling van expertise en breinleren.
  • U kunt verschillende onderwijswetenschappelijke perspectieven beschrijven en de daaraan verwante uitgangspunten herkennen in bestaande curricula.
  • De opgedane kennis resulteert in een onderbouwd voorstel voor uw eigen droomopleiding.

Inhoud en werkwijze


  • Het boek ‘Perspectives on learing’ van Phillips en Soltis geeft u inzicht in de theoretische perspectieven op leren. Invloedrijke invalshoeken, ook vanuit de klassieke oudheid, komen aan de orde.
  • U analyseert welke perspectieven op leren in uw huidige onderwijsomgeving naar voren komen en onderzoekt wat uw eigen ideeën over leren zijn en waarop u die baseert.
  • Aan de hand van het boek ‘How learning works’ verdiept u zich in uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek naar leren. Dit boek bundelt op zeven gebieden de belangrijkste uitkomsten voor het hoger onderwijs en vertaalt deze naar praktische adviezen voor uw onderwijspraktijk.
  • U kijkt tijdens deze cursus kritisch naar het huidige onderwijs en analyseert welke verbeteringen mogelijk zijn op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek. 
  • Deze module is opgezet op basis van het principe van de ‘flipped classroom’. Aan de hand van digitaal instructiemateriaal maakt u zich thuis de theorie van verschillende perspectieven en onderzoeken eigen. Tijdens de bijeenkomsten vindt verdieping plaats door opdrachten en discussies. Een discussiegroep op LinkedIn ondersteunt u bij het huiswerk.

Cursisten over deze module


- “De studiestof was veelomvattend en heeft mij een goed beeld gegeven van de onderwijskunde, onderzoeken en verschillende stromingen die daarbij horen. Het is veel stof dus belangrijk dat goed te organiseren. Zeker ook zeer inspirerend om kennis te maken met veel verschillende werkvormen.”
- “Alle stof, heerlijk. Ik heb genoten!”
- “Het is knap hoe ik redelijk blanco in deze opleiding stapte en nu beschik over een goed beeld van de essentie van onderwijswetenschap. En dat in acht weken.”
- “De inhoud was inspirerend en interessant en vaak ook onmiddellijk toepasbaar in de dagelijkse onderwijspraktijk. Ik heb enorm veel geleerd.”

Praktische informatie

Aantal bijeenkomstenwordt z.s.m. bekend gemaakt
Data bijeenkomstenworden z.s.m. bekend gemaakt
Studiebelastingwordt z.s.m. bekend gemaakt
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam
Kostenworden z.s.m. bekend gemaakt
InschrijvenVia het online inschrijfformulier die beschikbaar wordt gemaakt wanneer de cursus data bekend zijn.

Contact en aanmelden


Interesse? Wanneer u het online interesseformulier invult, brengen wij u ervan op de hoogte wanneer (nieuwe) opleidingsdata worden ingepland.
 
Voor praktische informatie over inschrijving, betalen en planning kunt u contact opnemen met:
Studentzaken Hoger Onderwijs
E  ho.ucgb@vu.nlempty