Kwalitatief onderzoek

Start op 7 maart 2019

< Terug naar overzicht met alle academische modules voor hbo-docenten 

Denkt u bij onderzoek direct aan getallen, statistiek, vragenlijsten en significantie? Dat is logisch, maar er zijn ook andere analysemethoden. Bij kwalitatief onderzoek speelt cijfermatige informatie een ondergeschikte rol. In de kwalitatieve benadering staan juist ervaringen, meningen, gedragingen, gevoelens en observaties van personen centraal. Kwalitatief onderzoek focust op het waarom van menselijk gedrag en hoe processen werken. Als onderzoeker speelt uw eigen observatievermogen en intuïtie een belangrijke rol. Dat heeft zijn uitwerking op de dataverzameling, analyse en rapportage. Met deze module leert u resultaten van kwalitatief onderzoek op een wetenschappelijke manier verzamelen, analyseren, en beschrijven.

Voor wie?

De module is primair gericht op docenten in het hoger onderwijs die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Docenten uit andere onderwijssectoren kunnen ook deelnemen. Deelnemers hebben geen of weinig ervaring met dit type onderzoek, maar willen eigen observaties en ervaringen uit hun onderwijskundige praktijk op een wetenschappelijke manier verwerken. 

Doel en resultaat

U leert uw eigen intuïtie, observaties, problemen en vragen uit uw onderwijspraktijk te transformeren naar wetenschappelijk onderzoek. De opgedane bevindingen kunt u direct toepassen in uw onderwijspraktijk.
Aan het eind van de cursus:

 • kunt u het gedachtegoed achter kwalitatieve onderzoeksmethoden uitleggen;
 • kunt u een onderzoeksvraag formuleren en deze aanpassen gedurende het onderzoek;
 • kunt u verschillende mixed methods en kwalitatieve onderzoeksdesigns benoemen en herkennen;
 • weet u hoe u een interview of focusgroep kunt voorbereiden, uitvoeren en transcriberen;
 • weet u welke manieren u kunt toepassen om de betrouwbaarheid van de data-verzameling; en analyse te vergroten, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de rol van de onderzoeker zelf;
 • kunt u verschillende fases en manieren van coderen benoemen en toepassen;
 • weet u hoe u data kuntcoderen in een softwarepakket voor kwalitatieve data-analyse;
 • kunt u de relatie tussen data, analyse en theorie uitleggen;
 • heeft u kennis van tips om kwalitatief onderzoek helder en rijk op te schrijven.
   

Werkwijze

De deelnemers zullen zelf gedurende de cursus een pilot-onderzoek doen naar hun eigen opleiding of onderwijs. Er wordt van de deelnemers verwacht tijdens de cursus een (gezamenlijke) onderzoeksvraag te ontwikkelen, data te verzamelen, te transcriberen en te analyseren. Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers een goed idee van het kwalitatieve onderzoeksproces.

Docent

Anne de la Croix Dr. Anne de la Croix, universitair docent aan de LEARN Academy en bij ‘Research in Education’ aan het VUmc. Anne is van oorsprong taalwetenschapper en docent Nederlands maar werkt sinds de voltooiing van haar promotieonderzoek (2010) in het hoger onderwijs als docent, opleider en onderzoeker. Daarnaast is zij initiatiefnemer van onderzoeksgroep ICE lab ICE lab, over Interaction & Communication in Education (ICE). Ze heeft een passie voor alles wat met taal, communicatie en onderwijs te maken heeft. Anne is ervaren in het doen en begeleiden van kwalitatief onderzoek.  
 

Praktische informatie

Aantal bijeenkomsten8 dagdelen, vaste cursusdag: donderdag van 13.30 - 17.00 uur.
Looptijdmaart 2019 - mei 2019
Data bijeenkomstenVoor het rooster kunt u hier terecht.
Studiebelasting4 EC (112 uur)
Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam
Kosten€ 1.200,- 
InschrijvenVia het online inschrijfformulier.

Contact

Voor inhoudelijke informatie over deze module kunt u contact opnemen met:
Dr. Anne de la Croix
E  anne.dela.croix@vu.nl

Voor praktische informatie over inschrijving, betalen en planning kunt u contact opnemen met:
Studentzaken Hoger Onderwijs
E  learnacademy@vu.nlempty