Formatief en summatief toetsen in Canvas – workshop

Bewaak als examinator alle processtappen rondom uw eigen toets met de toetsplanning

In deze workshop wordt vanuit de leerdoelen en de summatieve toets(en) bekeken welke formatieve toetsen in de cursus geïntegreerd kunnen worden om de studenten optimaal te begeleiden bij het leerproces. 

Voor wie?

Docenten die met Canvas gaan werken en hun cursus met behulp van constructive alignment willen optimaliseren vanuit de toetsmogelijkheden die Canvas of te integreren aanbieders o pdit moment bieden.

Doel en resultaat

Doel van deze bijeenkomst is om ideeën op te doen op welke verschillende manieren onderwijsactiviteiten vorm gegeven kunnen worden, waarbij studenten feedback, feed up en feed forward krijgen ten behoeve van hun leerproces. Het resultaat zal afhankelijk kunnen zijn van de reeds bestaande ervaringen, creativiteit en het innovatief denkvermogen van de deelnemers, daarom zal een digitale ruimte gedeeld worden waar men de goede ideeën met elkaar kan delen en blijven aanvullen vanuit de diverse workshops.

Inhoud en werkwijze

Afhankelijk van de wensen van de deelnemers zal er na een korte voorstelronde gekozen worden voor een manier van kennisdelen en -creëren:

  • Schematisch inventariseren;
  • Demonstraties aan elkaar;
  • Hoe zouden we kunnen ... met elkaar aanvullen;
  • Storytelling, waarbij ideeën gepost worden.
Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting

Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam. Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
PrijsindicatieWorkshopprijs € 1200,- per groep.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Groep docenten van 5 - 12 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl