Studiedag Kernvak Engels

Voor wie?

Docenten Engels in het voortgezet onderwijs.
Deze studiedag is zeer geschikt om als sectie Engels bij te wonen, omdat deze landeljke ontwikkeling voor elke docent relevant is.

Inhoud

Op deze praktijkgerichte studiedag komen onder meer aan de orde:
• inleiding over het kernvak Engels
• extra financiële middelen van OCW, ook voor Engels
• nieuwe tussendoelen voor Engels
• een landelijke tussentijdsetoetsing (DTT) voor Engels
• een leerlingvolgsysteem (LvS) voor Engels
• het vakleerplan Engels
• het maken van een actieplan
• gevolgen voor de methodes Engels
• tips en suggesties

Voor de laatste ontwikkelingen zie www.kernvakengels.nl

Reacties van cursisten

“Uitstekend cursusboek.”
“Actueel en direct toepasbaar.”

Contact en informatie

Onderdeel professionele ontwikkelingVakinhoudelijk
Validatie Lerarenregisterwordt aangevraagd
Datum
nieuwe data medio augustus bekend
Tijd
10.15-15.00 uur
Plaats
VU
CursusleiderJan Mulder jonomul@me.com
Prijs
€ 290,- inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch
Contacte.vander.berg@vu.nl
InschrijvenTot 4 weken voor aanvang; neem daarna eerst contact op 020-5989240. Digitaal inschrijven of inschrijfformulier downloaden via Inschrijven.

Op deze praktijkgerichte studiedag komen onder meer aan de orde:
 • inleiding over het kernvak Engels
 • extra financiële middelen van OCW, ook voor Engels
 • nieuwe tussendoelen voor Engels
 • een verplichte landelijke tussentijdsetoetsing (DTT) voor Engels
 • een verplicht leerlingvolgsysteem  (LvS) voor Engels
 • het vakleerplan Engels 
 • het maken van een actieplan
 • gevolgen voor de methodes Engels
 • tips en suggesties

Voor de laatste ontwikkelingen rond ERK zie www.kernvakengels.nl